Vallkurs med torkbidrag

I samarbete med Arla erbjuder vi unika erfarenhetsträffar inom vall/grovfoderproduktion. Syftet med träffarna är att öka kvalité och kvantitet i grovfoderproduktionen för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i svenska mjölkföretag.

Träffarna består av fyra heldagar på sammanlagt fyra platser i landet. Kostnaden för kursens fyra tillfällen är 12 000 kr plus moms. Växa Sverige har nu fått accept på att du som företagare kan avvända torkbidraget med upp till 50 procent av kursens kostnad.

Detta gäller för dig som är kund i Växa Sverige under förutsättning att du inte redan förbrukat de 20 000 kronor som kan användas för subventionerad rådgivning hos Växa Sverige.

Innehåll

På träffarna följer vi sortval, gödsling, skördemängder, näringsinnehåll, smaklighet och produktionskostnad men också viktiga åtgärder i spår av torkan under förra sommaren inom såväl vallfoderproduktion som utfodringsstrategier. Både växtodlings- och produktionsrådgivare är med under hela kursen. Dessutom ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med lantbrukare på de gårdar där kurserna äger rum.

Träffarna erbjuds på följande platser

För att kursen ska genomföras på respektive plats behövs minst 8 deltagare. Maximalt antal deltagare är 10 per kurs.

Vill du veta mera om torkbidraget, och om hur mycket du använt, vänder du dig till Börje Kindesjö på telefon 010-471 05 01 eller till borje.kindesjo@vxa.se

Anmälan görs till Arlas servicetelefon: 020-35 36 97 eller medlemsfragor@arlafoods.com

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenJordbruksverket har upphandlat rådgivning kring att stödja likviditets- och foderplanering med anledning av effekterna av den omfattande torkan 2018. Insatsen är en del av ett rådgivningsprojekt inom det svenska landsbygdsprogrammet och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsprogrammet. Rådgivningen riktar sig till svenska lantbruksföretag och den totala budgeten för upphandlingen är 20 000 000 kr.