- Kolla masken

Välj rätt strategi för avmaskning så får du färre problem orsakade av betesparasiter. Både konventionella och ekologiska besättningar har mycket att vinna på förebyggande provtagning.

Motverka resistens genom att avmaska vid behov

Många avmaskar i förebyggande syfte, vilket medfört utvecklad resistens mot ett flertal avmaskningsmedel. För att få koll på parasitläget i din besättning finns nu ett provtagningspaket i VäxShop. Genom att skicka träckprov för analys får du svar på vilken behandling som kan vara aktuell.

kollamasken - provtagningspaket

Provtagningsmaterialet innehåller 3 stycken provpåsar, remiss och frankerat svarskuvert. Analyserna utförs av Vidilab och du får provsvaret via e-post. 

Logga in och beställ i VäxShop

Grundanalys mag-/tarmparasiter och koccidier

Avmaska inte djuren före provtagning, utan låt provet visa om det finns behov av avmaskning. Ta färska träckprov från tre nötkreatur i samma djurgrupp. Om gruppen består av fler än 30 djur rekommenderar vi att provta fler djur per grupp. 10% av djuren är en tumregel.

När ska proverna tas?

Tidpunkt för provtagning beror på djurens ålder och vilka parasiter som misstänks. För mag-/tarmparasiter hos förstagångsbetare, ska de ha gått utomhus i minst 3 veckor innan det är aktuellt med provtagning. Bästa tiden brukar oftast vara 4-6 veckor efter betessläpp.

Om du har frågor om vilka djur som ska provtas, antal prover och provtagningstidpunkt - kontakta din djurhälsoveterinär.

Tilläggsanalyser

Utöver grundanalysen kan du även beställa tilläggsanalyser. Odling för att särskilja Ostertagia/Cooperia, lungmask eller leverflundra, beställer du via den medföljande remissen.