Analysera mera

Genom att analysera ditt hemmaproducerade foder lägger du en bra grund för att kunna optimera djurens foderstat både ur näringsmässig och ekonomisk synvinkel.

Minimera foderkostnader

Analysen ger dig möjlighet att fördela fodret rätt till olika djurgrupper och kunna komplettera med rätt kraftfoder och mineraler.

Provet tas tidigast 4–6 veckor efter täckning, när ensilageprocessen är klar.

Har du egen spannmål, åkerböna eller något annat, är det viktigt att även analysera detta för att foderstaten ska bli så bra som möjligt.

Följesedlar för foderprover och portofria svarskuvert
Kontakta din rådgivare eller driftplats för att få provpåsar, kuvert och följesedlar till foderlabbet.
Här kan du också skriva ut följesedeln  

Hjälp med borrning

Boka tid via din driftplats så hjälper vi dig med provtagning i silo eller rundbalar.

Analyssvaren hittar du via verktyget Foderanalyser under Resultat & analys på Min sida. Kontakta gärna en rådgivare för tolkning av analyssvaren.  

Logga in på Min sida 

borrning-provtagning.jpg