Ändring av PCR Mastitanalys

Nu har vi gått över till en begränsad analysuppsättning i PCR Mastitanalys på provmjölkningsprover i Kokontrollen. Det betyder att endast kobudna, smittsamma bakterier, ingår i analysen som görs på provmjölkningsprover.

- För analys av ytterligare bakterier beställs analysen PCR-16 på serviceprover.

Provtagning

Anledningen till förändringen är att endast analys av juverbakterierna Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae och Mycoplasma bovis är motiverat på prover som tagits icke-sterilt. Övriga bakterier förekommer ofta på spenhud och i omgivning, även i stora mängder, och prover för dessa bakterier behöver därför tas sterilt.

Du hittar, precis som tidigare, dina provsvar i Juverhälsa på nätet

  • A” i kolumnen för Typ av prov visar att provet är taget i anslutning till provmjölkning.
  • M” betyder att provet är taget manuellt som serviceprov

I samband med förändringen blir priset lägre per prov, från 262 till 220 kronor.

När används PCR Mastitanalys?

PCR Mastitanalys används främst vid utredning och smittsanering av besättningar som drabbats av Streptococcus agalactiae och Mycoplasma bovis. PCR Mastitanalys används också för att övervaka gården med hjälp av tankmjölksprov. Detta görs med fördel regelbundet för att snabbt bli medveten om en eventuell smitta.

Analys på tankmjölk är också lämpligt efter att smittbärare har avlägsnats eller behandlats framgångsrikt i besättningar som drabbats av bakterierna ovan.

Manuell provtagning ger alltid säkrare analyssvar

Förutom att beställa PCR Mastitanalys i samband med provmjölkning kan analysen göras på manuellt tagna prover. Vid sådan mer steril provtagning kommer du att kunna välja mellan PCR-16 - den fullständiga uppsättningen av analyser, och den begränsade uppsättningen, PCR-4.

PCR Mastitanalys visar inte om bakterier är känsliga mot penicillin. Metoden ska därför inte användas vid akuta juverinflammationer och kan inte ersätta odling. Kontakta din djurhälsoveterinär för att diskutera vilka djur som behöver provtas i din besättning och vilken metod som är mest lämplig för det.

Kontakta Åsa Lundberg om du har frågor om PCR.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 47

Mobiltelefon:
070-380 16 14