Blindharva för effektiv ogräsbekämpning

Sådden pågår nu för fullt i stora delar av landet. Och för dig som odlar ekologiskt, kan det vara dags att blindharva.

Blindharvning biter på aggressivt ogräs

Metoden har god effekt på alla ogräs som har vaknat. Där det finns aggressiva ogräs som åkersenap, snärjmåra, pilört eller svinmålla i fältet, är blindharvning extra viktigt.

  • Harva 2-7 dagar efter sådd, innan grödan har kommit upp.
  • Marktemperatur och fukt styr hur lång tid du har på dig.
  • Det går bra att harva tills spannmålen har grott,
    eller fram tills att grodden är mindre än 1 cm.

På lätta jordar och i en spannmålstät växtföljd finns det största behovet. Jämfört med ogräsharvning är blindharvning skonsammare mot grödan och har mycket bättre effekt. När grödan har fått 2-3 blad, kan du komplettera med ogräsharvning i växande gröda.

Tips! Stanna gärna traktorn och utvärdera resultatet efter ett kördrag.

blindharvning.JPG