Bygg smart för lönsamhet under lång tid

Att utvärdera vad som verkligen behöver vara med i nästa bygginvestering ger ett bra beslutsunderlag, och kan ge nya idéer och trygghet inför byggstart.

Väl investerade timmar

En expansion och byggnation genererar en stor kostnadsmassa, som följer med i varje bokslut många år framåt. Det positiva är du kan påverka dina fasta kostnader redan nu, genom att sätta en bra grund för god lönsamhetsutveckling i ditt företag. Att påverka intäkter i form av mjölkpris är däremot svårare.

- Påverka de områden som påverkas kan, sa en klok lantbrukare vi besökte i England för ett par år sen. Att lägga energi på att grubbla över det jag inte kan påverka ger mig inget, då har jag bättre timtaxa när jag kostnadsoptimerar.

Tänk efter före

Gör en känslighetsanalys med hjälp av våra företagsrådgivare kring olika scenarier för investeringen: hur påverkar mjölkprissvängningar, standard och investeringskostnader, ränteläge och foderpriser?

Tänk även till på vad du vill få ut av en expansion, vad vill jag att det ska stå på sista raden? Andra viktiga frågor att fundera kring innan man bestämmer sig för expansionen är vilken typ av företag vill jag leda? Ska det vara med stor personalstyrka eller mindre? Hur mycket ledighet vill jag kunna ta ut?

Det blir oftast givande och intressanta diskussioner när man tar sig tid att fundera igenom flödena i gårdens kommande produktion för att förenkla och få smarta lösningar som spar på arbetsinsatserna av både egen och personalens tid.

Vi ser olika saker

Den stora fördelen är att använda många olika kompetenser som kommer med kloka synpunkter. Nu finns ett stöd att söka för lantbrukare som vill expandera och använder sig av flera kompetenser i sin byggplanering. Jordbruksverket ersätter då hela 70% av rådgivarkostnaden.

Arbetar som:
Verksamhetschef Bygg och Växtodlingsrådgivning, Områdesansvarig Laholm

Telefon:
010-471 03 36

Mobiltelefon:
070-817 75 91

Förverkliga dina byggplaner - 70% rabatt

Planerar du att bygga eller har planer för framtiden? Nu har du chansen att få ditt bygge belyst från olika håll - till ett riktigt bra pris.

Erbjudande
alt-text