Utveckla företaget

Erbjudande 70% rabatt

Förverkliga dina byggplaner - 70% rabatt

Planerar du att bygga eller har planer för framtiden? Ta chansen att få ditt bygge belyst från olika håll - till ett riktigt bra pris.

alt-text

Rabatt på rådgivning med rådgivarteam

Få ditt byggprojekt ordentligt genomarbetat med kompetenser inom exempelvis bygg, produktion och ekonomi. När du anlitar ett rådgivarteam med olika kompetenser kan Jordbruksverket betala upp till 70% av kostnaden för rådgivning utförd fram till sista november 2022.

Dina behov styr vilka kompetenser som ingår i rådgivarteamet
Använd till exempel företagsrådgivarens investeringskalkyler tillsammans med byggrådgivarens ritningar och upphandling, veterinärens smittskyddstänk och produktionsrådgivarens kompetens kring management och foderhantering.

Vi erbjuder dig breddad rådgivning i samband med om-, till- eller nybyggnation med ett flertal olika kompetenser över hela landet. Även om byggplanerna ligger några år fram i tiden, kan du sätta igång med planeringen redan nu och passa på att ta del av Jordbruksverkets stöd.

Så fungerar erbjudandet
Subventionen ingår automatiskt vid beställningen och rabatten gäller likvärdigt antal timmar per kompetens. Det betyder att om du anlitar en ekonomirådgivare i 3 timmar och en byggrådgivare i 5 timmar, får du rabatt på 6 timmar. Om du däremot nyttjar 4 timmar ekonomirådgivning och lika många timmar för byggrådgivning, får du rabatt på alla 8 timmarna. Du blir sedan fakturerad 30% av den totala kostnaden när tjänsten är genomförd.  

Vill du veta mer? 

Kontakta våra byggspecialister

 

OBR - Oberoende breddad rådgivning

I samband med projektet Oberoende breddad rådgivning, subventionerar Jordbruksverket rådgivningskostnaden. Målet är att öka lantbruksföretagens konkurrenskraft genom att förbättra och förstärka kompetensen i samband med planering av omfattande byggnadsinvesteringar.  

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakta mig