Corona: Viktigt att fortsätta minska smittrisk

Inför besök från oss uppmanar vi dig att meddela om ni på gården känner förkylningssymptom eller befarar coronasmitta. Vi ber dig också att tänka på att hålla avstånd när vi besöker din gård.

Vi är måna om att inte sprida coronasmitta mellan våra kunder. För att skydda dig som kund och vår personal, ber vi dig att hålla så stort avstånd som möjligt vid dräktighetsundersökning och semin, och att vid själva arbetsmomentet vända dig bort.

Även om det kan kännas lite oartigt uppmanar vi dig att göra så för att vi tillsammans ska minska risken för smittspridning. Fixera djuret som behandlas så underlättar du för vår personal.

Om ni väntar besök från oss och blir sjuka i covid-19

Kontakta oss så att vi kan bedöma hur vi kan genomföra besöket. Säkerställ att den person från din gård som träffar vår personal 
- inte har symptom som hosta, feber, halsont, stark huvudvärk
- inte umgås med någon som har misstänkta symptom
- inte väntar på svar på covidtest eller har konstaterad covid-19.

Kontakta oss i förväg om någon på gården har förkylningsliknande symptom eller om du av annan anledning befarar smitta på gården. Och vi är tacksamma om du informerar alla på gården om detta. 

DistansrådgivningRådgivning kan också ske digitalt

Vi tillhandhåller en stor del av vår rådgivning via Microsoft Teams. Prata med din rådgivare om vilka möjligheter som finns – i många fall kan det fysiska besöket ersättas digitalt.

På vår webbplats har vi markerat vilken rådgivning som kan ske på distans. 

Prova gärna våra onlinekurser

Du deltar genom att koppla upp dig hemifrån via MS Teams. Förutom kurser online arrangerar vi även träffar med möjlighet att delta digitalt.  

- Kolla i kalendern om det är någon av kurserna som passar dig

Fysiska möten – kurser och träffar

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är måna om att inte sprida smitta mellan våra kunder. Antalet deltagare kan begränsas i förhållande till förutsättningarna på platsen. Därför krävs en anmälan för att delta vid de olika evenemangen.

 • Avstå från att delta om du känner förkylningssymptom, eller misstänker smitta på din gård
  - även om du är vaccinerad mot covid-19.

 • För minskad smittrisk håller vi god handhygien och ett säkert avstånd till varandra.

Du som är vaccinerad eller nyligen testat negativt för covid är välkommen att delta. För närvarande genomförs inga kontroller av genomförda vaccinationer eller covid-test på plats. Vi litar på dig som deltagare.

Några enkla råd för att minska smittrisken

Vi uppmanar dig att inte ta i hand och att vara extra noga med handhygienen, och vi uppmanar våra anställda att tänka på samma sätt.

 • Håll avstånd till personer som besöker gården
  – cirka 2 meters avstånd under hela besöket.
 • Undvik att ta i hand när du hälsar.
 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Täck näsa och mun vid nysning eller hosta.