Ett viktigt redskap i beslutsprocessen

På Lövåsa gård utanför Götene använder man SimHerd för att planera sin seminering. Resultatet syns i form av optimalt antal kvigor och bättre lönsamhet.

Marianne Arvidsson, ladugårdsförman på Lövåsa gård

- Alla säger att ”har man för många kvigor så säljer man dem bara” men så fungerar det inte. Det är aldrig lätt att sälja livdjur precis när du vill. När du har som flest djur på hösten är det ingen som vill köpa kvigor, säger Marianne Arvidsson, ladugårdsförman på Lövåsa gård som hon driver tillsammans med sin bror Dag Arvidsson.

På gården finns 400 ekologiska mjölkkor som mjölkas av sex stycken Lelyrobotar. En ständig fråga genom åren har varit hur mycket kött de ska seminera med för att få ett jämnt flöde med kvigor och kunna hålla antalet mjölkkor på den nivå de vill.

- Tidigare har vi inte haft något hjälpmedel för att göra den här beräkningen. Med SimHerd har vi fått det, säger Marianne Arvidsson.  

Optimal semineringsplan

På Växadagarna för två år sedan fick Marianne och Dag Arvidsson en introduktion av analysverktyget SimHerd som ger mjölkproducenter ett viktigt beslutsunderlag genom att simulera utfallet av de beslut som fattas. SimHerd kan exempelvis användas för att avgöra hur många procent köttras du kan eller vill använda, för att ta rätt beslut i avelsfrågor samt för att få råd i strategiska och operativa beslut.

En rådgivare hjälpte Marianne och Dag Arvidsson att ta fram en strategi i SimHerd utifrån gårdens nyckeltal och målsättning. Planen gav svar på hur många procent kött de skulle seminera, och svaret var något överraskande.

- Tidigare hade vi använt 25 procent kött för att vi tyckte att det var lagom men i SimHerd kunde vi direkt se att det inte blev någon effekt av det. Inte heller 40 procent räckte utan vi fick gå upp till 50 procent. Det kändes lite skrämmande men vi kontrollräknade åt alla håll och det var tydligt att det var den nivån vi skulle ligga på och då hade vi ändå marginal om vi skulle få sämre dräktighet. Vi har även ökat X-Vik-semineringarna för att hålla kvigantalet på rätt nivå, säger Marianne Arvidsson.  

Uppskattat hjälpmedel

SimHerd räknar även fram vilken effekt olika beslut får på gårdens lönsamhet. Användare kan till exempel se hur stora arbets-, stall- och foderkostnaderna blir för olika strategier.

- Besluten omvandlas till pengar. Helt plötsligt har man siffror på allt och det är viktigt för att få en bättre lönsamhet i verksamheten, säger Marianne Arvidsson. För Lövåsa gård har SimHerd blivit ett uppskattat hjälpmedel i beslutsprocessen.

- Alla de tankar och funderingar som vi har haft under många års tid har vi nu ett redskap för. SimHerd är användbart för alla som vill optimera sitt kvigantal, säger Marianne Arvidsson.  

Text: Magnus Reithner