Följ upp din slakt i MinGård®

Nu kan du enkelt följa upp dina slaktresultat i MinGård. Tack vare att de flesta slakterier rapporterar uppgifter till Växa Sveriges kodatabas finns slaktresultaten tillgängliga.

Standardrapport eller skapa egen

Gå in under Händelser och Listor. Du kan välja en av två olika färdiga standardrapporter eller skapa dina egna rapporter. De två färdiga skiljer sig genom att visa resultat, antingen från djurens födelse eller från det datum de köpts in till besättningen.

Båda rapporterna visar djurens slaktvikt, klass, fett, slaktkroppstillväxt och eventuella slaktanmärkningar. För inköpta djur är uppfödningstiden beräknad från inköps- till slaktdatum. Följer man djuren från födelsen är uppfödningstiden densamma som djurets ålder vid slakt. 

Du välja att titta på resultat för djur som är födda, inköpta eller slaktade under en viss period. Du kan också välja en viss ras eller en viss födelsebesättning. Djuren kan lätt rangeras efter bästa eller sämsta resultat avseende uppfödningstid, slaktvikt, klasspoäng, fettpoäng eller slaktkroppstillväxt. 

Alla individers resultat redovisas samt medeltal för gruppen.