Fortsatt gott hälsoläge

Nu är redogörelsen för husdjursorganisationernas djurhälsovård för kontrollåret 2018 - 2019 äntligen ute, fullspäckad med all statistik man kan önska sig gällande hälsoläget hos våra svenska mjölkkor!

En nyhet för i år är att vi för några av djurhälsomåtten har valt att presenterat resultat per län för att på så sätt kunna få bättre överblick över djurhälsan i landet. Nytt för i år är även att vi har samlat lite mer statistik gällande reproduktionsmåtten i en bilaga för de som vill fördjupa sig i detta område.

Ett effektivt smittskyddsarbete är grunden till en god djurhälsa och i årsredogörelsen redogörs för de smittskydds- och kontrollprogram som drivs av Växa Sverige. Vi redogör även vilka rådgivningsverktyg och kursmaterial som finns att tillgå inom respektive djurhälsoområde.

Detta och mycket mer finns att läsa om i årsredogörelsen

Arbetar som:
Epidemiolog, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 56

Mobiltelefon:
070-2502346