Frigör tid med en växtodlingsplan

En effektiv och väl fungerande växtodling är grundstenen i lönsam mjölk- och köttproduktion. Med en växtodlingsplan får du ett bra stöd och det underlättar även vid inköp av gödsel och utsäde.

Växtodlingsplan som uppfyller alla krav

Varje skiftes behov anpassas efter markkarteringsresultat, förfrukt och gröda. Delar av landet ligger dessutom i så kallat nitratkänsligt område. Det innebär att det ställs högre krav på gödselhanteringen och att gödslingen ska dokumenteras i en växtodlingsplan.

Planen ska bland annat innehålla beräkningar av förväntad skördenivå, förfruktseffekt och stallgödselns långtidsverkan.

Är du intresserad? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte. Vi gör även växtodlingsplaner på distans.  

Kurs i DataVäxt Mobil

Ta med dig växtodlingsplanenen ut i fält med appen DataVäxt Mobil. Nu har du möjlighet att delta i en kurs som visar hur du använder programmet på bästa sätt. Anmäl ditt intresse till Annika Stenström.