Har du en avelstjur vars avkommor ska stambokföras?

Då måste tjuren vara verifierad. Viktigt är att samma metod för härstamningsverifiering måste användas för analys av avkomma, far och mor.

Vilken metod ska jag använda?

Finns det bara DNA enligt gamla metoden på mor eller far, då ska gamla metoden också användas på den som ska verifieras. Beställningen gör du via Min Sida.

Om du tror att det i framtiden ska verifieras avkommor till den tjur som ska verifieras idag - skicka också in en genomisk analys på tjuren. Då blir det möjligt att kunna verifiera hans avkommor genomiskt i framtiden. Genomisk analys beställer du i MinGård. 

Mer om härstamningsverifiering och hur du beställer 

I tabellen visas en rad typfall till hjälp för val av metod för härstamningsverifiering. 

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06