Lägre pris på genomtest med tång

Allt fler gårdar analyserar större delen av sina djur genomiskt för härstamningsverifiering och för att få genomiska avelsvärden. Provtagning med tång är det enklaste och smidigaste sättet.

Genomisk analys

Du får ett bättre underlag för avelsplanering, både vad det gäller rekrytering, användning av köttras, urval av embryodonatorer och försäljning av djur. Antal genomiska analyser i Sverige ökar stadigt, och låg i början av 2020 på kring 2000 analyser per månad.

Provtagning med TST-tångProvtagning med tång populärt

Många har redan upptäckt fördelarna med att använda TST-tång för att ta ut vävnadsprov för analys i samband med öronmärkningen av kalvar. Provtagning med tång är betydligt enklare när en större del av djuren i besättningen ska testas. 

Den 1 maj 2020, blev priset dessutom 10 kronor lägre för genomtest med tång. 
Tång för genomisk analys och öronmärkning


Vill du också komma igång och genomtesta dina djur?