Meddela oss vid befarad corona-smitta

Vi är måna om att inte sprida smitta mellan våra kunder. Inför besök från oss uppmanar vi dig därför att meddela oss om ni på gården känner förkylningssymptom och befarar corona-smitta.

Från Växa Sveriges sida gör vi vårt bästa för att inte sprida corona-viruset mellan anställda eller kunder. Vår verksamhet med besök på gård pågår som vanligt för dosleveranser, semin, dräktighetsanalyser, avhorningar med mera.

Vi uppmanar dig att säkerställa att den person från din gård som träffar vår personal inte har symptom som hosta, feber, halsont, stark huvudvärk och andra symptom som kan tyda på covid-19/corona-smitta.

Rådgivning kan ofta ske digitalt om corona-smitta finns på gården

Om du får corona-smitta på gården kan du sannolikt ändå få tillgång till vår rådgivning. Vi tillhandhåller en stor del av rådgivning via Microsoft Teams. Prata med din rådgivare om möjligheter för ett digitalt rådgivningsmöte.  

Kurser och träffar – inga nya planeras just nu

Våra digitala kurser äger rum som planerat. Däremot planerar vi för närvarande inte in några nya träffar eller kurser som innebär att vi ses i ett fysiskt möte. Vi avvaktar besked från våra myndigheter om att corona-situationen är under kontroll innan vi bjuder in till nya kurser och träffar.  

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi uppmanar dig att inte ta i hand och att vara extra noga med handhygienen, och vi uppmanar våra anställda att tänka på samma sätt. Några enkla råd är:

  • Undvik att ta i hand när du hälsar.
  • Tvätta händerna noga och ofta.
  • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Täck näsa och mun vid nysning eller hosta.