Nu finns första köttversionen i MinGård®

Utvecklingen av MinGård fortsätter och nu är den första köttversionen sjösatt. Mjölk- eller köttproducent - bägge verksamhetsinriktningarna nås från ett och samma verktyg.

Här hittar du köttversionen

MinGård Kött

Verktyget startar i den version du valde senast. Om du du loggar in på nytt och valde Kött förra gången, startar MinGård automatiskt i Köttversionen. Det som skiljer versionerna åt, är att alla mjölkuppgifter är bortplockade från köttversionen. Här finns också en del nyheter - de viktigaste är det nya Djurkortet och anpassningar av Händelser och listor för köttbesättningar.

Nyheter på Djurkortet

 • Grafen över händelser har kompletterats med vägningsuppgifter
 • Avelsvärden KAP, AIX, MIX, PIX och FIX visas
 • Härstamningsbild visar primärt anors SE-identitet
 • Exteriörbedömning för kropp, muskelbyggnad, ben och klövar, juver på hondjuren och helhet.
  Om flera bedömningar gjorts visas de senaste.

Specifikt på Djurkort hondjur

 • Fruktsamhetshändelser visar både SE-identitet och Tjurcentral-kodnr namn.
 • Kalvningshistorik:
  - Kompletterats med SE-identitet på far.
  - Vägningsuppgifter visas med både vägda och korrigerade vikter
  - Tillväxt födelse - 200 dagars vikt och näst senaste - senaste vägning.

Specifikt på Djurkort handjur

 • Översikt av tjurens kalvningar i aktuell besättning:
  - Kor, lätta kalvningar och dödfödslar
  - Kvigor, lätta kalvningar och dödfödslar
  - Antal födda kalvar totalt, tjurar och kvigor
 •  Samtliga kalvningar i aktuell besättning, visas på samma sätt som för hondjur.
  - Kalvningsdatum och kalvningsförlopp, lätt eller svår.
  - Kalvarnas:
      - Kön, öronnr, samt moders SE-identitet
      - Vikter, både vägda och korrigerade
      - Tillväxt födelse - 200 dagars vikt och näst senaste - senaste vägning

Händelser och listor

Här har alla Standardrapporter för mjölk tagits bort och innehållet på rapporterna är anpassade för köttbesättningar. För Härstamningar anges nu tjurar med SE-identitet istället för Tjurcentral med kodnr. Det finns Standardrapporter för att följa djurens tillväxt.

Här har rapporten Alla djur i besättningen valts för att skapa en lista med avelsvärden. Först har de kolumner på rapporten som man inte vill ha med släkts genom att klicka på dem. Sedan har kolumnerna under rubrikerna KAP Avelsvärden och Exteriör Kött klickats på så de blir mörka och därmed kommer med på listan. För att spara dina inställningar till listan, klickar du på Uppdatera rapporten.

Anpassade rapporter för köttbesättningar

Kolumner

De valbara kolumnerna för rapporterna har kompletterats med avelsvärden och exteriörpoäng. Det gör att de kan användas för att skapa en egen rapport som går lagra under Mina rapporter.

Valbara kolumner med avelsvärden och exteriörpoäng

Svårt att komma igång i Min Gård?

Titta på de korta instruktionsfilmerna. Du hittar till dem på startsidan i MinGård. Varje film behandlar en detalj i programmet och tar bara ett par minuter. En bra vägledning både för att komma igång och för att lära sig fler finesser.

Instruktionsfilmer i MinGård

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06