Ny metod för härstamningsverifiering

I samband med den nya analysmetoden, måste bägge föräldrarna analyseras på nytt för att avkomman ska kunna verifieras med genomisk analys.

Härstamningsverifiera med genomisk analys

Nu räcker det att göra en beställning av genomisk analys och ange provtagningskit. Du behöver inte längre välja mellan information som typning, härstamningsverifiering och osäker far. Beställningen gör du i MinGård.

Efter några dagar får du ett provkit och instruktioner med posten. Du får ett sms när resultaten för de inskickade proverna är klara. Provsvaret hittar du sedan listan Genomisk analys i MinGård.

Om bägge föräldrarna är provtagna genomiskt, blir det en verifiering av avkomman. Har djuret osäker far och fadern finns i den genomiska banken, uppdateras informationen med rätt far. Vid avsaknad av genomiskt test på föräldrarna, blir det en typning på avkomman.

Absolut bäst är att få en genomisk analys på alla tjurar som används vid betäckning, och på alla mödrar. Då har du härstamningen säkrad för framtiden.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06