Så in en blomsterremsa

Det finns en stor mängd nyttoinsekter som hjälper oss i växtodlingen. Bjud dem på något gott och få minskat tryck av skadeinsekter tillbaka.

Det är viktigt att hålla sig väl med dem som bidrar med värdefulla tjänster som pollinering. 

Honungsfacelia

Ett enkelt sätt är att så in en blomsterremsa i fältkanten

Välj en blandning av arter som blommar vid olika tidpunkter under säsongen. Då finns det alltid något som lockar till sig insekterna.

En lämplig blandning kan vara bovete, blodklöver och honungsört. Då finns olika typer av blommor att tillgå under en lång period. Detta är en blandning där många olika typer av insekter trivs, både pollinerande insekter och insekter som livnär sig på en del av våra skadeinsekter.