Skydda dina djur mot smitta under sommaren

Salmonella är ett smittämne som förekommer i landet, även om vi sällan påvisar salmonella bland våra livsmedelsproducerande djur. Symtombilden kan variera.

Dålig kalvhälsa och lunginflammation hos kalv kan vara tecken på salmonella, och ibland ser man inga symtom alls.

Med god biosäkerhet och relativt enkla smittförebyggande åtgärder kan du minska risken för salmonella och andra smittor bland dina nötkreatur.

Under sommaren är detta särskilt viktigt:

  • Högtryckstvätt bör bara användas i tomma stallar.
  • Håll vatten och utfodringsplatser fria från gödsel både på stall och på bete, och se till att djurens vatten är av god kvalitet.
  • Se till att maskiner som används i andra besättningar inte riskerar att spilla gödsel hos dig.
  • Se till att utrustning som används i andra besättningar inte har gödsel med sig som kan komma i kontakt med dina djur.
  • Livdjurskontakter, till exempel vid inköp eller på bete, är det vanligaste sättet att få in salmonella i en nötbesättning.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du köper djur

På Jordbruksverkets webbplats finns en checklista med åtgärder som hjälper dig att minska risken för salmonella bland dina nötkreatur.
Checklista smittskyddsåtgärder salmonella