Spännande nyheter i MinGård®

Nu finns besättningsöversikten som gör det enkelt att se hur många handjur, kvigor och kor i olika åldrar som finns på gården.

Nyheter i Min Gård Kött

  • Besättningsöversikt med antal djur i olika åldrar.
  • Ny rapport för djur med slaktanmärkningar.
  • Valfritt att söka ut djur på namn, SE-nummer, löpnummer eller öronnummer. Gäller både aktiva och utgångna djur.
  • Djurkort även för utgångna djur.

Så presenteras djurens åldersfördelning

Du hittar funktionen besättningsöversikten.

diagramStapeldiagram där olika färg för tjurar, kvigor och kor visar antalet djur i upp till åtta olika åldersintervall. Du kan själv välja ut vilka kön och raser du vill se för respektive åldersintervall.tabellI en tabell som summerar antal handjur, kvigor och kor i olika åldersintervall och totalt antal djur.listaListor med information om de djur som finns i respektive åldersintervall.Du kan själv välja åldersintervall

Som standard finns en indelning i åtta olika åldersintervall, som enkelt kan ändras. Under Inställningar bestämmer du både hur många olika intervall som ska användas, och mellan vilka åldrar som gränserna ska sättas.

Kan man själv välja datum att räkna djuren?
Nej, informationen presenteras alltid för dagens datum. Men i framtiden kommer det bli möjligt att beräkna på ett historiskt datum.