Tips inför djurinventering 31/12

Med ett knapptryck får du fram hur många djur i olika åldrar som finns i din besättning - Kolla in besättningsöversikten i MinGård® den 31 december.

Och nästa år hoppas vi du ska kunna utföra djurräkningen på valfritt datum – i nuläget kan beräkningen bara göras på aktuell dag.

Så presenteras djurens åldersfördelning

Besättningsöversikten gör det enkelt att se hur många handjur, kvigor och kor i olika åldrar som finns på gården.

diagramStapeldiagram där olika färg för tjurar, kvigor och kor visar antalet djur i upp till åtta olika åldersintervall. Du kan själv välja ut vilka kön och raser du vill se för respektive åldersintervall.tabellI en tabell som summerar antal handjur, kvigor och kor i olika åldersintervall och totalt antal djur.listaListor med information om de djur som finns i respektive åldersintervall.Du kan själv välja åldersintervall

Som standard finns en indelning i åtta olika åldersintervall, som enkelt kan ändras. Under Inställningar bestämmer du både hur många olika intervall som ska användas, och mellan vilka åldrar som gränserna ska sättas.

 

Fler nyheter i Min Gård

  • Ny rapport för djur med slaktanmärkningar.
  • Valfritt att söka ut djur på namn, SE-nummer, löpnummer eller öronnummer. Gäller både aktiva och utgångna djur.
  • Djurkort även för utgångna djur.