Utveckling av växtförädling undersöks

Ett forskarteam vid SLU håller just nu på att undersöka hur vi i Sverige skulle kunna öka konkurrenskraften i jordbruksproduktionen. Både för foder och livsmedel.

De undersöker också om det finns ett behov för utveckling på grödnivå. Det för att underlätta växtodling i Sverige och för bättre utnyttjande av skörd.

Vill du vara med och delta?

SLU har satt ihop en enkät och vill gärna ha synpunkter från dig som har mjölk- och nötköttsproduktion, för att de ska kunna fortsätta arbetet med att förbättra växtodlingen i syfte att stärka konkurrenskraften i den svenska jordbruksproduktionen.

Växa Sverige deltar inte i projektet men anser att kompetens om förbättrad växtodling är en väsentlig fråga för svensk lantbruksproduktion. Det är viktigt att nötboskapssektorns intressen tillvaratas. Vi erbjuder dig därför möjligheten att delta i enkäten som är anonym och helt frivillig.

Alla svar är anonyma och enkäten förväntas ta ca 3-5 minuter att besvara. Sista svarsdag är den 31 juli.

Till enkäten