Vi vill inte behandla sjuka djur

I Växa Sverige jobbar vi med förebyggande arbete för att hålla djuren friska – på så sätt minimerar vi behoven av behandling. I samverkan med lantbrukare och myndigheter bidrar vi alla till djurvälfärd i världsklass.

Växa Sverige arbetar med rådgivning och utbildning för lantbrukare på svenska gårdar. Sjuka djur ska få den vård och behandling som behövs, men i första hand arbetar vi för att hålla djuren friska.

Sverige ligger många år före andra länder

Den svenska modellen där olika aktörer samverkar och genom förebyggande strategiskt arbete utvecklar djurhälsan och utrotar sjukdomar har visat sig effektiv. Arbetssättet minimerar också användningen av läkemedel som antibiotika.  

Helena Kättström- Produktionen på svenska lantbruk håller en mycket hög nivå, och vi ser att det finns ett genuint intresse för djurens välbefinnande och hälsa. När det gäller en ansvarsfull användning av antibiotika och låg förekomst av antibiotikaresistens är vi bäst i EU, och ligger många år före flertalet andra länder, säger Helena Kättström, avdelningschef på Djurhälsa fält i Växa Sverige. 

Andrea Holmström- Vi har genom gott samarbete i branschen lyckats utrota flera sjukdomar med hjälp av bekämpningsprogram, och detta bidrar till det goda läget tillsammans med rådgivning för ett gott smittskydd och djurhälsa, berättar Andrea Holmström, chef för Djurhälsa utveckling. Friska djur är en förutsättning för säkra livsmedel.

Friska djur bidrar till en klimatsmart produktion  

Högproducerande och friska djur är också viktigt för en klimatsmart produktion, och det svenska lantbruket är en viktig del i en hållbar livsmedelsproduktion.

- Vi är stolta över att arbeta för ledstjärnan som vi lyfter i Växa Sverige: Djurvälfärd i världsklass. De betande djuren bidrar dessutom till den biologiska mångfalden och ett öppet landskap, och det är också en viktig dimension. Importerade lågprisprodukter innebär ofta att någon annan får betala priset. Det kan vara djuren, eller kanske i förlängningen konsumenten själv i form av en infektion med antibiotikaresistenta bakterier. Att välja svenskt innebär ett tryggt och bra val både för hälsa och klimat, säger Helena Kättström. 

FN drar lärdom av svenska erfarenheter

Under den årliga antibiotikaveckan i slutet av november publicerades en rapport som tagits fram av svensk expertis och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I rapporten redogörs för de svenska erfarenheterna. Rapporten heter Tackling antimicrobial use and resistance in dairy cattle: Lessons learned in Sweden.

Ann Nyman- Vår väg till det goda hälsoläget och den låga antibiotikaanvändningen i svensk mjölkproduktion är av intresse internationellt, säger Ann Nyman, epidemiolog på Djurhälsa utveckling. Växa Sverige är en av organisationerna som fick uppdrag av FAO att beskriva hur vi har jobbat för att nå dit vi är idag. 


Rapporten från FAOs webbplats finns att läsa här

SLUs pressmeddelande om den gemensamma rapporten

SvDs bilaga Hållbara livsmedel