70% kött - Vinnande koncept på Bockerud

På Bockerud har man ökat både avelsframsteget och ekonomin. I framgångsreceptet finns en kombination av X-Vik, Y-Vik och ett kontinuerligt strategiarbete.

Ett gediget avelsarbete

Björn Hjalmarsson är den femte generationen på gården Bockerud, strax utanför Värmlands Bro. Här driver han en mjölkbesättning med 140 kor i robot. Besättningen var ganska spretig i början. Men så snart det blev möjligt kom de igång med att genomtesta alla sina djur för att få säkrare avelsvärden.

Könssorterat i strategin

För sex år sedan kom en strategi på plats. Målet var att uppnå en jämnare besättning med kor som lever länge.

- Vi var väldigt tidiga med att använda oss av könssorterat. Det handlar om att man får bestämma sig och sedan ha lite is i magen i väntan på dräktighetsresultaten. Man får inte ta stora beslut baserat på händelser hos enstaka individer, säger Björn.

I början använde de en hög andel X-Vik som gav ett överskott på kvigor. Idag har strategin finjusterats tillsammans med deras avelsrådgivare Rikard Berglund.

- Nu använder vi 30% X-Vik på djuren med högst NTM. Resterande djur semineras med köttras, Angus, och då främst Y-Vik. Vår erfarenhet av att använda köttras är positiv. Kalvarna är friska, pigga och har bättre tillväxt, vilket är bra när vi säljer dem som livkalvar, berättar Björn.

Viktigt att själv få välja sina rekryteringsdjur

Främsta skälet till användandet av könssorterade doser i kombination med kött, är att de kan välja vilka djur som ska ge rekryteringsdjur. De med högst NTM semineras med X-Vik, men de tar också hänsyn till djurens mjölkbarhet. Något som givit resultat.

- Idag upplever vi att de kvigor som kalvar in är jämnare och har en högre lägstanivå. Det betyder att de flesta rekryteringsdjur föds efter kvigor eller unga kor. Vi litar på de genomiska avelsvärdena. Det är så vi väljer vilka tjurar som ska köpas in till avel. Så varför skulle det inte fungera på våra hondjur, säger han.

På Bockerud genomtestas alla kvigor. Genom att kunna lita på bra resultat, kan de fokusera på uppföljning och utveckling av avelsarbetet.

- Det gör att vi kan ligga steget före utan att behöva lägga ner för mycket tid, fortsätter Björn. Vi följer upp genom att exteriörbedöma korna i första och tredje laktationen. Teorin har stämt bra med vad vi ser i verkligheten. De kvigor som kalvar in är jämna och alla producerar på en relativt hög nivå. Men det tar tid. Nu börjar de djur som är resultaten av den intensiva X-Vik användningen komma in i tredje laktationen.

Snabbt avelsframsteg med en hög selektion

Ett av målen i strategin är att sänka rekryterinsgraden. Tidigare satte de in fyra till fem kvigor i månaden. Idag är de nere på tre, och målet ligger på en till två. Att minska antalet rekryteringsdjur gör att korna får möjlighet att leva och producera i fler laktationer. Mjölkbarhet och juver har varit den vanligaste utslagningsorsaken på Bockerud. Vid rekrytering har de valt djur med bättre egenskaper och lyckats öka avelsframsteget för just juver och mjölkbarhet.

Lyckad spolning med X-Vik

Besättningens höga NTM-nivå märks - de blivit erbjudna spolkontrakt två gånger på kort tid! Fem kvigor är resultatet av den lyckade X-Vik-spolningen av deras VH Romello-dotter. Hon gav åtta embryon som blev de fem kvigorna efter VH Burzaco och VH Saade. De är nu sex månader gamla och har alla ett gNTM mellan +19 och +26. Efter spolningen fick hon även en egenfödd kviga efter VH Ramsey.

Björn Hjalmarsson, Bockerud

134 årskor, främst holsteinkor
AMS
11 927 kg ECM
4,2% fett
3,5% protein
RE: 40%
Inkalvningsålder: 24 månader
Utgångna förstakalvare: 10%
Rekrytering: 30%

Produktionsår 2022