Bättre möjligheter att skydda nötkreatur

Den 1 september träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i kraft.

Regelverk ska hindra paratuberkulos

Paratuberkulos är en kronisk och allvarlig tarmsjukdom hos idisslare. Sjukdomen förekommer i många andra länder, och när den väl etablerat sig är den mycket svår att bli av med.

Tack vare årtionden av kontroll och övervakning har Sverige ett världsunikt läge. Anledningen till det nya regelverket är att förhindra introduktion och spridning av sjukdomen.

Samarbete mellan bransch och myndigheter 

De nya reglerna är framtagna i ett samarbete mellan bransch och myndigheter. Efter många års arbete finns nu regelverket äntligen på plats. Det gör att vi kan bibehålla det goda smittskyddsläget. 

Pressmeddelande från Jordbruksverket