Dags för inregistrering i Arlagården®

Nu är registreringen öppen! Delta i Arlagårdens alla delar och säkra din ersättning för året - vi finns redo att hjälpa till.

Alla mjölkproducenter som levererar till Arla behöver regelbundet registrera in uppgifter i webbverktyget Arlagården®.

Det lönar sig att delta i alla delar

Arlagården och Arlagården plus fylls i kvartalsvis och registreringen är öppen i februari, maj, augusti och november.

Arlagården egenkontroll är obligatorisk. Arlagården plus blir från och med april 2021 obligatorisk. För denna del betalas en ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk till och med mars vid kvartalsvis inregistrering. Därefter ingår ersättningen i råvaruvärdet.

Arla klimatberäkning fylls i mellan 1 februari och 31 augusti 2021. Denna del är obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion och frivillig för konventionella. Den ger en ersättning på cirka 10 öre/kg mjölk. Det betyder att en besättning med 100 kor kan tjäna upp till 100 000 kr på helårsbasis!

Du kan spara din tid genom oss på Växa och tjänsten Arlagården inregistrering.

Mer om tjänsten Arlagården inregistrering

Rådgivningsbesök ingår i Arla klimatberäkning

Alla som fyllt i uppgifterna, blir kontaktade av en hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket. 

Under 2020 var det närmare 1900 svenska mjölkproducenter som deltog i Arla klimatberäkning. Rådgivningen är i full gång och hållbarhetsrådgivarna genomför nu flera hundra klimatrådgivningar per månad. På grund av coronasituationen sker de allra flesta rådgivningsbesöken digitalt.

Första omgången rådgivning för dig som fyllt i uppgifter under 2020 pågår till och med mars 2021. Andra omgången rådgivning kopplat till registrering under 2021, inleds i juni i år.

Mer om Arla klimatberäkning

Arla planerar att lansera en ny version av verktyget i juni 2021 där du får omedelbar tillgång till data och ett preliminärt resultat. Det uppdaterade verktyget ger även rådgivarna bättre inblick i gårdens data.