Djurägarseminkurser i vår

Nu är planeringen av djurägarseminkurserna i full gång. På grund av covid-19 formas kurserna om för att kunna genomföras på ett säkert sätt.

Kurser i djurägarsemin erbjuds även under våren

För att kunna följa gällande rekommendationer och genomföra kurserna på ett säkert sätt, planerar vi om kursupplägget. Om situationen förändras, kan det hända att kurser kan behöva ställas in eller skjutas upp.

Inbjudningar till kurser i djurägarsemin kommer att läggas upp fortlöpande. Du är också välkommen att anmäla intresse till någon av våra djurhälsoveterinärer.

Se aktuella kurser här

Anpassat kursupplägg

Arbetet sker endast i mycket små grupper och teorin genomförs digitalt. Detta betyder att kursen blir lite mer utsträckt i tiden jämfört med tidigare. På så vis hinner vi genomföra de praktiska delarna med samtliga deltagare. Alla kursdeltagare kommer att vara klara med samtliga moment under en treveckorsperiod.

Du behöver en dator eller surfplatta med mikrofon för att kunna genomföra teorin. Eftersom teorin genomförs digitalt finns också möjlighet att delta på distans på annan ort. Praktiken görs på den egna gården, om ni är minst två personer, och vissa praktiska moment görs på kursens ort under en dag.

Arbetar som:
Avdelningschef Djurhälsa, regionchef fält region Öst, Områdesansvarig Eksjö

Telefon:
010-471 05 30

Mobiltelefon:
072-216 78 12