Embryon resulterade i topptjurar

Ingemar och Lina på Ryd fokuserar på långsiktighet och hållbarhet i avelsarbetet. Ett av många fina resultat är tjuren VH Swish med ett NTM på +47!

Ingemar och Linas kor är guld värda 

När vi kommer in i ladugården på Ryd möts vi av välbyggda, vackra, glänsande och fina kor. Det är 45 kor i den uppbundna besättningen, största delen holstein men även en del SRB.  

Besättningen har höga avelsindex och Ingemar och Lina har sedan flera år varit mycket avelsintresserade. Och det har gett resultat, här finns bland annat tjurmodern 834 Lusta.

Lina och Ingemar med 834 Lusta, mor till VH Swish

Hon spolades som kviga och gav då 13 embryon, varav sju såldes. Två av embryona kom till Jenny Samuelsson, Rothult utanför Kisa. Ett av dessa embryon blev tjuren VH Swish som har NTM +47, och är den tjur som hittills fått högst NTM. Ett av embryona som blev kvar i besättningen på Ryd blev tjuren VH Sigvard, NTM +31.

- För flera år sedan började vi att testa alla djur genomiskt och vi diskuterar tjurval med Växa Sveriges personal, berättar Ingemar och Lina. 

- Jag tittar främst på juver, protein och hälsoegenskaperna, men helheten är det som är det viktigaste när jag väljer tjurar, säger Lina. 

Besättningen har en avkastning på 11 900 kg med 4,4 % fett, 3,6 % protein. Celltalet är mycket lågt. Avelsarbetet i besättningen är långsiktigt och hållbarheten är i fokus. Dräktighetsresultatet är 1,52 ins per dräktighet.

I besättningen finns bland annat flera högavkastande linjer och 100-tonnare. Efterfrågan på djur från besättningen är så stor så att det idag finns en kö av intresserade köpare. Djuren hos Ingemar och Lina är guld värda!