Få foderekonomin att gå ihop

Under våren 2021 har kraftfoderpriserna, främst proteinfodret, ökat dramatiskt i pris och det ser ut att hålla i sig en stor del av stallsäsongen 2021/2022.

En biologiskt och ekonomiskt optimerad foderstat

Med hjälp av foderoptimeringsprogram och Norfors beräkningsmodeller, kan vi säkerställa att foderstaten blir ekonomiskt och biologiskt optimerad. Dina förutsättningar och aktuella foderpriser är grunden - ju bättre indata som finns, desto bättre optimering.

Analysera fodret med Norfor-parametrar, aktuella foderpriser och relevanta vikter på korna – då får du den mest optimala foderstaten i alla lägen. Fortsätt optimera dina foderstater. Särskilt nu när priserna på kraftfoder är höga. Följ dem så väl det går i din dagliga utfodring. Om du inte redan gjort det är det dags att börja nu.

Hög avkastning lönar sig alltid

Det finns inget hundraprocentigt samband mellan högst avkastning och bäst lönsamhet. Men när analysen bryts ner till mjölk minus foder per ko, syns att de högavkastande korna ligger bättre till än de lågavkastande, även när kraftfoderpriset är högt. Det krävs väldigt låga grovfoderpriser eller ännu högre kraftfoderpriser för att detta inte ska gälla.  

Förutsättningar till en hög produktion

För den enskilda gården är det viktigt att ge alla kor så goda förutsättningar som möjligt till en hög produktion, men vara snabb att sänka kraftfodermängden när de sjunker i avkastning.

I exemplet nedan ser du en aktuell EKO-foderstat när kraftfoderpriserna är extremt höga och tillägget för EKO-mjölken är förhållandevis lågt.

Foderkostnad och vinst, mjölk-foder/ko, för olika avkastningsnivåer för en EKO foderstat tidig laktation.
Avkastningsnivå
kg ECM
15 kg 25 kg 35 kg 45 kg
Ensilage
kg ts
12,4 11,6 11,4 13,1
Korn
kg
1 5,1 8,4 9
Koncentrat 0 1,5 3,2 5,8
Foderkostnad totalt
kr/ko och dag
9,1 31,9 56,1 81,8
Köpfoderkostnad
kr/ko och dag
0 13,1 29,1 52,3
Mjölk-foder
/ko och dag
55,2 75,5 94,5 111,6
Mjölk-foder
/kg ECM
3,7 3,0 2,7 2,5
Foderpriserna är räknade på: Ensilage 1,33 kr/kg ts, 150 g RP; 10,6 MJ. Korn 2,50 kr/kg. Koncentrat 9 kr/kg. Mjölkpriset är satt till 4,30.

Foderkostnaden per ko stiger med ökad avkastningsnivå. Så länge kon producerar det hon fodras för är det en lönsam affär, eftersom mjölk minus foder blir högre. Mjölk minus foder på varje kilo ECM är högst vid låg avkastning. Men, så länge varje extra kilo mjölk ger en vinst är det lönsamt att få ut det kilot.

Hitta de olönsamma korna

Oavsett mjölk- och foderpris, behöver du ha koll på vilka kor som fodras för mer än de levererar. Det kan röra sig om kor som har branta laktationskurvor, kor som blir sjuka och i värsta fall går ur besättningen utan en slaktlikvid. Förebyggande arbete på hälsosidan är en nyckelfaktor för bra fodereffektivitet. Kor som blir kvar för länge i stallet i väntan på slakt kan också vara olönsamma. Ju mer kraftfoder som ligger som bas i foderstaten, desto högre går gränsen för när korna i besättningen kan gå kvar på låg avkastningsnivå innan slakt.  

Våga utmana dina foderstater

Försök få ut så hög lönsamhet genom god fodereffektivitet som möjligt - oavsett foderpris. Då tjänar du mest över tid och korna håller sig friskare.

  • Ta fram ett så bra ensilage som det bara går.
  • Analysera allt hemma-producerat foder.
  • Optimera foderstaten utifrån biologi och ekonomi.
  • Undvik överutfodring med så lite dyrt foder som möjligt på foderbordet.  

När du vet förutsättningarna för grovfoder och hemmaproducerad spannmål och trindsäd, kan du prova att utmana dina foderstater. Ofta är det stärkelsen som begränsar när foderstaten ska bli billigare med eget spannmål, åkerböna eller ärtor.

Testa dig fram försiktigt och se hur högt du kan gå utan att få problem med kotrafik, magar eller klövar. När spannmål blandas i en mix, eller portioneras ut många gånger i en foderstation, är det möjligt att gå högre än om det ges som separata foder i ett uppbundet system.

Grovfodret är grunden till god foderekonomi

Grovfodret är den viktigaste faktorn för en god foderekonomi. En energi-nivå över 11 MJ/kg ts, över 6,2 NEL 20, och råprotein över 150 vid utfodring av enbart vallfoder och över 170 om du fodrar med majs, HP-massa och helsäd gör att du kan spara in på dyrt kraftfoder. Många når dit på förstaskörden men oftast är återväxterna betydligt sämre.

Vill du förbättra ditt vallfoder?
Hos oss hittar du duktiga växtodlingsrådgivare med fokus på vallen.

Kontakta oss

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 04 30

Mobiltelefon:
072-542 93 83