Sinläggningsrutiner för mjölkproduktion

Goda rutiner vid sinläggning förebygger juverinflammation och ger högre mjölkavkastning efter kalvning. En nyligen genomförd webbenkät visar att det finns potential.

Rutiner vid sinläggning är bra men kan förbättras

Webbenkäten besvarades av mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare. I svaren syns att rutiner och rådgivning för sinläggning och sinperiod, samt sintidsbehandling av mjölkkor, i huvudsak följer befintliga rekommendationer. Enkäten visade dock också att det finns behov av förbättringar. Projektet som genomfördes av SVA, Växa Sverige och Distriktsveterinärerna har resulterat i att befintliga rekommendationer har uppdaterats och förtydligats.

Nya rekommendationer inom tre områden  

Juverinflammation, mastit, som drabbar nykalvade mjölkkor är ofta orsakade av bakterier som infekterat juvret i samband med sinläggning eller under sinperioden. Goda skötselrutiner minskar risken för dessa infektioner.

Veterinär undersöker mjölk i kontrollkärlRekommendationerna handlar om rutiner

  • vid sinläggning och under sinperiod
  • vid sintidsbehandling med antibiotika
  • vid behandling med interna spenförslutare vid sinläggning.  

 – Goda rutiner vid sinläggning, under sinperiod och inför kalvning ger bra förutsättningar för friska, högproducerande och hållbara kor. Vår förhoppning är att de nya rekommendationerna ska ge samsyn för ett effektivare samarbete mellan lantbrukare, veterinär och rådgivare inom detta område, säger Ann Nyman, epidemiolog på Växa Sverige.

SVA - Pressmeddelande 
Nya rekommendationer för friskare juver 

 

Arbetar som:
Epidemiolog, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 56

Mobiltelefon:
070-2502346