Information avelsvärdering SKB

I avelsvärderingen för SKB, Fjällras och Rödkulla har det visat sig att det, sedan en tid tillbaka, finns felaktigheter i de värden som beräknats för kalvningsegenskaper.

Detta har vi valt att hantera genom att sätta samtliga index för kalvningsegenskaper för dessa raser till 100, i syfte att de inte ska ha någon påverkan på djurens rangering.

Denna temporära lösning för kalvningsegenskaper kommer gälla tills vidare, men en översyn av SKB avelsvärdering är pågående.