Klimatklivet tar nu emot nya ansökningar!

Ansökningsomgången till Klimatklivet öppnade 24 augusti och håller öppet fram till 9 september kl 17.00. Det här är en möjlighet att söka investeringsstöd till åtgärder som minskar klimatutsläppen.

De åtgärder som kan få stöd är de som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona. Exempel på tidigare investeringar som fått stöd genom Klimatklivet är att byta traktordriven utfodring mot eldriven fodervagn, eller energikonvertering av spannmålstorkar.

Ansökan lämnas in via Länsstyrelserna e-tjänst som är öppen under ansökningstiden. En första granskning görs av Länsstyrelserna och det slutliga beslutet tas av Naturvårdsverket.

Kontakta gärna någon av våra företagsrådgivare för att diskutera dina idéer.

Här hittar du mer information om Klimatklivet