Kolugnt i stallet

Ett bra temperament är viktigt för arbetsmiljön och lönsamheten. Nu startar forskning i hur avelsvärderingen av temperament kan förbättras.

Förnyat avelsvärde för mjölkkors temperament

Avel på temperament är viktigt. Framförallt för att minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön på gården. Men också för att minska arbetskostnaderna och risken för tidig utslagning, produktionsbortfall och skador på djuren. En hypotes är att kor med ett temperament som är anpassat efter den miljö de befinner sig i, upplever mindre stress. Det har en positiv effekt på djurvälfärden.

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat medel till projektet Kolugnt i stallet med avelsarbete och automatisk registrering av kors beteende. Projektet drivs tillsammans av SLU och Växa. Målet är att förnya avelsvärderingen för temperament hos mjölkkor i syfte att förbättra lönsamhet och produktionseffektivitet hos svenska mjölkproducenter.

Arbetar som:
Affärsområdeschef Kunskap och Utveckling Avel

Telefon:
010-471 09 40

Mobiltelefon:
070-537 06 63