Kom ihåg att verifiera stamtjuren

Om du har avelstjurar vars avkommor ska stambokföras, måste tjurarna vara verifierade.

Genomisk analys bästa alternativet

Att analysera genomiskt är att föredra. Det ger mycket snabbare svar och det till ett betydligt lägre pris. Jämfört med DNA-analys som är dyrare och kan ta upp till 4 månader. Dessutom ingår hornstatus i den genomiska analysen, helt automatiskt - bara fördelar alltså.

Säkra dina framtida analyser 

Djuret som ska verifieras måste ha samma typ av analys som dess föräldrar. Det går exempelvis inte att ha genomiskt på djuret självt och modern, och sedan DNA-analys på fadern. Därför är det bra att analysera stamtjurarna genomiskt, även om de redan har verifierats via DNA-analyser. Samma gäller hondjuren, ifall en avkomma efter henne ska verifieras i framtiden.

Ett alternativ är att ha en egen bank med hårprov från djur som kan bli aktuella att analysera i framtiden. Laboratoriet rekommenderar att hårproverna lagras torrt och mörkt i rumstemperatur. Det är också viktigt att proven är fria från smuts. Hårproverna ska helst komma från svansspetsen, eftersom rötterna är kraftigare där än vid svansroten.  

Beställning av genomisk analys

 • I MinGård
  Du loggar in och gör din beställning. Ett provkit med instruktion skickas till dig med posten.

 • För dig som använder TST-märken
  När du provtar med tång behöver du bara skicka in dina prover. Ingen separat beställning behövs. Du använder de vadderade kuverten till dina prover. Redan frankerat – bara att lägga i och posta.
  Har du inte fått dina kuvert än? Hör av dig till Kokontroll rättning 

 • Verifiering via den gamla metoden DNA-analys
  Beställningen görs via verktyget Härstamningsverifiering DNA-beställ på MinSida. Ett provkit skickas sedan ut till gården. Djuren kommer också automatiskt analyseras genomiskt. Däremot är det ett dyrt alternativ med väldigt långa svarstidstider.  

Betalning

I dagsläget faktureras analyserna direkt efter beställningen. Det finns planer på att i framtiden dela upp faktureringen. Då skulle en mindre summa faktureras direkt vid beställningen, för att täcka administration och porto, och resterande kostnad när analysen är klar.  

Önskar du även analysera för hårlöshet går det bra efter att en beställning av genomisk analys har gjorts. Skicka din beställning för analys av hårlöshet till genomiska.analyser@vxa.se. Kostnaden för test av hårlöshet är 248 kr.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 09 06