Mjölkar du med robot?

Genom dina svar i enkätundersökningen har du chansen att bidra till forskningsprojektet Strategier för mastitbehandling i svenska robotbesättningar.

Bidra med dina erfarenheter

Enkäten har skickats ut till robotbesättningar anslutna till Kokontrollen®. Om du missade tillfället har du chansen igen.

Du som jobbar eller har jobbat i en besättning som mjölkar med robot kan lämna in svar. Helst ska du också ha eller haft ansvaret för mjölkkornas juverhälsa.

För att svaren ska kunna användas behöver du ange produktionsplatsnummer, PPN. Uppgiften kommer inte att sparas, men behövs för att säkerställa att det inte kommer in fler svar från samma besättning. Vi hämtar inga besättningsuppgifter från Kokontrollen®, om du inte själv godkänner det.

Här kan du lämna dina svar till och med 9 mars

Projekt med fokus på juverhälsan

Växa medverkar just nu i ett forskningsprojekt vid SLU som handlar om juverhälsoproblem i besättningar med automatiska mjölkningssystem. Projektets syfte är att förbättra rådgivning och rekommendationer för hantering av kor med mastit i robotbesättningar. En annan viktig del i projektet är också att kartlägga vilka tekniska hjälpmedel som används ute på gård för att övervaka kornas juverhälsa.

Fler väljer att gå över till robot

Den moderna tekniken skapar nya förutsättningar till att följa och övervaka djurens hälsa. Juverhälsoläget syns genom dagliga automatiska mätningar och undersökningar av mjölken. Det finns också ett flertal managementsystem som presenterar en överblick av djurhälsan. Men i dagsläget är det oklart på vilket sätt som tekniken används.

Undersökningen är en del av ett större forskningsprojekt om strategier för mastitbehandling i svenska robotbesättningar. Målet är att få svar på hur strategier och hantering av kor med mastit skiljer sig mellan olika typer av besättningar. Vilken effekt de olika strategierna har på kornas hälsa. Hur och i vilken omfattning informationen från det automatiska mjölkningssystemet nyttjas för att fatta beslut.

Mer om projektet på slu.se 

 

Arbetar som:
Expert, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 07 25

Mobiltelefon:
070-797 90 70