Nu bjuder vi lantbrukare på kunskap

Växa Sverige ska stärka gårdarnas konkurrenskraft. ”Vi har en roll att driva de bondenära frågorna”, säger Magnus Carlman, nytillträdd styrelseordförande för Växa Sverige.

Magnus Carlman tillträdde som styrelseordförande för Växa Sverige efter Marita Wolf i november förra året. Organisationen är ingalunda ny för honom. Han har suttit i styrelsen sedan fusionen 2011 och 2018 blev han vice ordförande.

- Jag har varit med på hela fusionsresan och har även haft förmånen att delta i en liknande fusionsprocess i Lantmännen. Jag brinner för kooperativet. Det är viktig del i den svenska livsmedelsproduktionen, säger Magnus Carlman som tillsammans med sin bror och en kompanjon driver två gårdar i småländska Ingelstad.

Tjänster som stärker konkurrenskraften

2021 firar Växa Sverige sitt tioårsjubileum och Magnus Carlman ser stora skillnader mellan gårdagens och dagens organisation. Från traditionell seminverksamhet till en bredare verksamhet med rådgivning inom ett flertal områden.

- Seminverksamheten är fortfarande väldigt viktig men det har skett en stor förflyttning mot rådgivning. Idag är vi framförallt ett kunskapsföretag och en brygga mellan forskning och lantbrukare. Våra rådgivare spelar en viktig roll i att implementera nya råd, rön och forskning i en praktisk verklighet, säger Magnus Carlman.

Under de senaste åren har Växa Sveriges utbud av tjänster breddats. En bärande tanke är att erbjuda tjänster som kan stärka konkurrenskraften hos gårdarna.

- En av de största utmaningarna vi har är att branschen krymper. Därför har vi tagit fram koncept som kan motverka en krympande omsättning och erbjuder nu även rådgivningstjänster inom bland annat ekonomi, bygg, växtodling och hållbarhet, säger Magnus Carlman.

Betydelsefull debatt

Magnus Carlman välkomnar den senaste tidens debatt om svensk matproduktion och den höga andelen importerad mat. Han ifrågasätter samtidigt rimligheten i att hälften av maten som konsumeras i Sverige importeras från utlandet.  

- Debatten är betydelsefull och har lett fram till den nationella Livsmedelsstrategin. Samtidigt är det lätt att skriva ett dokument om att vi ska öka livsmedelsproduktionen; det är en helt annan sak att se till att det blir verkstad av orden, säger Magnus Carlman.

Enligt honom har Växa Sverige en stor roll att spela i utvecklingen. Dels genom sitt arbete för att öka konkurrenskraften och stärka lönsamheten ute på gårdarna, dels genom att driva de bondenära frågorna.

- Debatten om livsmedel blir ofta ur ett konsumentperspektiv. Någon måste stå upp för den verklighet som finns på gårdsnivå och talar om vilka förändringar som måste till för att vi ska vända den här negativa utvecklingen i produktionen. Annars blir det inget av Livsmedelsstrategin. Därför ska vi påverka LRF att driva på i våra frågor och därför ska vi påverka Jordbruksverket så att de förstår vilka förändringar som måste till, säger Magnus Carlman.

Växa firar 10 år med kostnadsfria webbinarier för lantbrukare  

Lagom till sitt tioårsjubileum tar Växa Sverige ytterligare steg för att kunskapsrusta svenska lantbrukare. Under året bjuder Växa Sverige på tio kostnadsfria webbinarier med svenska och internationella föreläsare i toppklass.

- Det ska bli riktigt intressant. Vi har ett avlångt land med stora avstånd. Genom våra webbinarier får våra medlemmar och andra lantbrukare tillgång till ökad kunskap oavsett var de bor i landet. Med digitaliseringen öppnas en helt ny värld och det kommer finnas möjlighet att komma med önskemål om ämnen och teman. Vi drar igång nu i januari. Webbinarierna driver både kunskap och digitaliseringen. Vi tycker det passar väldigt bra just nu, avslutar Magnus Carlman.

Styrelseordförande Magnus Carlman

Magnus Carlman
Styrelseordförande