Nu ingår 18 monogena egenskaper

Den genomiska analysen har utvecklats med fler monogena egenskaper. Nu kan du enkelt se vilka genetiska varianter djuren är bärare av. Resultaten presenteras i MinGård®.

Monogena egenskaper ingår i genomisk analys

Den kraftiga ökningen av genomiska analyser tillsammans med utvecklad metodik, har gjort det möjligt att få resultat för ett större antal monogena egenskaper. Det gäller både tjurar och kor och baseras på SNP-information från genomiska analyser. Informationskällan för monogena egenskaper är en service från Seges, som per automatik tar fram resultatet för alla genomiskt analyserade djur.

Hittills ingår resultat för 18 monogena egenskaper, och många av dem hittar du i MinGård genom rapporten Monogena egenskaper. Hornlöshet presenteras i samma rapport och syns under rubriken Hornstatus.  

Mer om genomisk analys och hur du beställer

Monogena egenskaper hos nötkreatur är både egenskaper som hornlöshet, röd färg på hårremmen, beta-kasein och oönskade genetiska defekter. Antalet egenskaper som ingår i den genomiska analysen kommer att utökas med tiden. 

Rasbundna egenskaper

Tabellen visar vilka monogena egenskaper som är rasbundna, dess engelska benämning och vad egenskapen heter i MinGård. Om den monogena egenskapen förekommer hos en ras där den inte är vanligt förekommande, ska provresultatet tolkas med försiktighet. 

Ras Engelska MinGård®
Holstein Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency BL
Alla Progressive retinal degeneration RP1
Holstein Holstein Haplotype 1 HH1
Holstein Holstein Haplotype 3 HH3
Holstein Holstein Haplotype 4 HH4
Holstein Holstein Haplotype 6 HH6
Holstein Holstein Haplotype 7 HH7
RDC Spinal dysmyelination SD
RDC Spinal muscular atrophy SM
RDC PIRM PI
RDC Ayrshire Haplotype 2 AH2
RDC Brown Swiss Haplotype 2 BH2
RDC Bos Taurus Autosome 12 BTA12
RDC Bos Taurus Autosome 23 BTA23
Jersey Jersey Haplotype 1 JH1
Alla Beta Casein B.Kasein
Charolais Progressive Ataxia PA
Alla Polled Hornstatus

Mer om monogena egenskaper

Antalet monogena egenskaper har ökat i samband med den stora omfattningen gentester inom aveln, och det finns säkert många fler som ännu inte identifierats. De flesta finns hos väldigt liten del av populationen inom en ras. Men ibland kan de ansamlas i kofamiljer inom en besättning, vilket medför en drastisk ökning av egenskapen på just den gården. 

Monogena egenskaper har genetiskt vad man kallar för en enkel nedärvning. De påverkas alltså av en enskild gen eller haplotyp. En haplotyp är en samling av alleler på en kromosom som nedärvs tillsammans. De flesta monogena egenskaper påverkas inte av miljöfaktorer.

Så tolkar du resultaten

Här finns guider till egenskaperna, namn, förkortningar och hur du tolkar resultaten:

NAV - Monogena egenskaper

Arbetar som:
Produktansvarig avelsverktyg

Telefon:
010-471 06 75

Mobiltelefon:
073-0347566