Optimalt kalvningsintervall under lupp

Ny studie ska visa om högavkastande kor tjänar på ett längre kalvningsintervall än 12 månader.

Gamla sanningar synas

I 30 år har ett kalvningsintervall på 12 månader ansetts vara det mest ekonomiska för en mjölkgård. Under samma period har den genomsnittliga mjölkavkastningen ökat från 7000 till över 10 000 kilo. 

- Det kan vara dags att se om den gamla sanningen fortfarande håller, det vill säga om seminering ska påbörjas 50 dagar efter kalvning, säger Annica Hansson, rådgivare på Växa Sverige.  

Individuella kalvningsintervall kan gynna mjölkproduktionen

Just nu pågår en studie med test av individuellt anpassade kalvningsintervall. Hänsyn tas till kons förväntade potential att producera mjölk i kommande laktation.

-Vi undersöker hur mjölkproduktionen på högproducerande kor utvecklas vid längre kalvningsintervall. Förhoppningen är att vi ska kunna förutsäga vilka kor som gynnas av att få ett längre intervall mellan kalvningarna, säger Annica.  

15 gårdar deltar i studien där andrakalvare semineras antingen 40 eller 140 dagar efter kalvning. Målet är att få ihop 500 laktationer för att studera avkastning, fruktsamhet och ekonomi.

-Halvvägs in i studien kan vi se att nästan dubbelt så många kor har tagit sig dräktiga på första insemineringen när den påbörjas först efter 140 dagar, berättar Annica.  

Inom ett år ska samtliga kor ha kalvat igen och studien kan utvärderas. Även andra hälsoaspekter utvärderas samtidigt med hjälp av uppgifter ur Kokontrollen®. Studien som finansieras av Stiftelsen Strategisk Forskning, Svensk Mjölk och Växa Sverige, genomförs av Växa Sverige i samarbete med SLU. 

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 10

Mobiltelefon:
070-833 00 63