Pricka in bästa skördedatum av vallen

Nu är säsongen igång! Det första provet från Skåne finns nu redovisat på vallprognos.se. Kolla in hur prognosen ser ut för ditt område.

Temperaturkurvan för till exempel Hörby, visar att prognosen för första skörd hamnar en bit in i juni på grund av den kalla våren. Men mycket kan fortfarande hända. När värmen och fukten kommer sätter det genast fart. 

Vallprognos.se underlättar planeringen

Vallfodret är det absolut viktigaste fodret. Det är också det foder som varierar mest i näringsvärde. På vallprognos.se kan du följa utvecklingen av vallen i ditt område. Genom att kombinera väderdata, prognoser och analyser av den växande grödan kan vallprognos.se förutsäga det bästa skördedatumet.

- Jag följer alltid kurvan på vallprognos.se noga varje år. De lantbrukare som använder vallprognos.se i kombination med bedömning av utvecklingsstadium i sina egna vallar, har oftast betydligt bättre näringsvärden i fodret, säger produktionsrådgivare Hans Lindberg. Hans har femton års erfarenhet av vallprognos.se och är en av grundarna till sajten.

Ny design och utökade analyser 

I år har vallprognos.se fått en ny mobilanpassad design. Dessutom redovisas även OMD, organiska substansens smältbarhet, som är ett mått på hur djuren bryter ner fodret. Prata gärna med din rådgivare om du undrar hur OMD kan användas för att planera skörd och utfodring i din besättning. Din rådgivare har även information om hur du tar egna prognosprover och ger råd kring hur du fastställer en optimal skördetid. 

Här kan du se vallprognosen för ditt område

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86