RE ger överblick på fruktsamheten

RE – reproduktionseffektivitet är ett nyckeltal som ger en snabb överblick över fruktsamheten i besättningen. Nu kan du följa värdet direkt i MinGård.

Vad är RE?

Genom att multiplicera dräktighetsprocent med inseminationsprocent får man värdet på RE, reproduktionseffektivitet. Nu presenteras den färdiga uträkningen direkt i MinGård – efterlängtat av många. Nyckeltalet följs av många lantbrukare i olika länder, och på engelska kallas det pregnancy rate. Att det är så uppskattat beror på att det ger en bra summering av både biologi och management. 

RE nyckeltal i MinGård

Vad är ett bra värde på RE? 

Värden över 0,3 är bra, och brukar innebära att besättningen klarar sin rekrytering fint. Snittet i landet är lite över 0,25. Ett värde över 0,4 är  riktigt högt, medan värden ner mot 0,2 signalerar en stor risk att få brist på djur. Eftersom fruktsamheten till stor del är motorn i mjölkproduktionen, spelar det en viktig roll för ekonomin med att få rätt djur dräktiga i rätt tid. I förlängningen kan det påverka även kalvhälsan, som i sin tur har betydelse för inkalvningsåldern. Som så ofta hänger saker ihop. 

Reproduktionsmästare

Utmärkelsen går till den gård som har bäst RE i kretsen. För att axla titeln gäller det dessutom att uppfylla ytterligare några kriterier. Kraven är bland annat att inte använda tjur för avel, inte vara ett rent kvighotell och att inte ha avvikande värden på inseminationsintervall, eftersom man kan få ett högt RE om man seminerar ”på allt”. Rapporteringen ska också skötas korrekt.

En Sverigemästare utses också, och de som var topp 3 under 2020 hade alla ett värde på minst 0,5 – riktigt bra!  

För att lyckas krävs bland annat att man har en bra brunstpassning, att djuren har förutsättningar att visa brunst, noggranna rutiner för övervakning och rapportering, god djurhälsa och bra seminteknik. Bland vinnarna finns både djurägarsemingårdar och assistentsemingårdar. Sverigemästare 2019 var Gammelbyns lantbruk och för 2020 har vandringspriset tagits över av Hagelsås.  

Här syns några av pristagarna

alt-text
alt-text
alt-text