Så höjer du proteinet i årets ekovallar

Proteininnehållet i ekologiska vallar ligger ofta lågt i förstaskörden men stiger sedan för varje skörd under sommaren. Något att ta hänsyn till i både odling och utfodring.

Statistik över ekologiska vallprov

Sedan förra året är det möjligt att markera sina foderanalyser som ekologiska. Statistiken för 2020 följer samma mönster som i Danmark och Norge. Där har första skörden ett lågt innehåll av protein, i medeltal 113 gram råprotein per kg ts. Sedan stiger proteinnivån för varje skörd som tas, och den fjärde skörden innehåller 167 gram råprotein per kg ts.

Ekologiska vallar är beroende av värme och fukt på våren för att mineraliseringen i jorden ska starta och förse vallen med kväve. I förstaskörden bidrar inte klövern lika mycket till proteininnehållet som den gör i senare skördar, eftersom den kommer igång att växa senare än gräsen. I återväxten däremot, utgör klövern en större andel av vallen.

Förstaskörden 2020 sticker ut

Första skörd visade på extremt lågt protein, hög smältbarhet och högt sockerinnehåll. Den troliga orsaken är en blöt och nederbördsrik vinter, med stor urlakning till följd, och en kall och torr vår ovanpå det. Mineralanalyserna tyder det eftersom ett högt kalciumvärde indikerar en hög klöverandel, och att innehållet av kalcium ökar betydligt från förstaskörden till de efterföljande skördarna.

Tips för att höja proteinvärdet i vallfodret

Välj en vallfröblandning med hög klöverandel, och undvik alltför sena klöversorter. Att marken har bra pH-värde och en god status på näringsämnen, såsom kalium och kalcium, främjar klövertillväxten. Se också till att få ut stallgödseln i tid på våren. 

  • Vallfrö med hög andel klöver
  • Välj tidiga klöversorter
  • Bra pH, tillgång på näring, kalcium och fosfor i jorden
  • Stallgödsel i tid på våren 

Trots dessa åtgärder kan det vara svårt att få upp proteinhalten i den ekologiska förstaskörden till önskvärd nivå. Eftersom proteinet ofta är högre i återväxterna är det en fördel att blanda och utfodra med två skördar samtidigt. De kompletterar varandra i både energi- och proteinnivå.

Medelvärden, gram/kg ts, för Ensilage 165 eko 2020

Medelvärden för mineraler, gram/kg ts, i Ensilage 165 eko 2020

Fotnot Medelvärdena räknas på prover som kommer från ensilage i hela landet. Regionala skillnader förekommer med stor sannolikhet. Än så länge har vi för få antal prover som är markerade som ekologiska för att kunna ta fram relevant statistik uppdelat på område.