Så kan du påverka råmjölken

Tre viktiga faktorer är avgörande för kalvens immunförsvar. Mängden råmjölk, dess kvalité och när kalven får första målet. Hygien och halten immunoglobuliner bestämmer råmjölkens kvalitet.

I en undersökning där 20 svenska mjölkgårdar deltog visades att det är möjligt att påverka råmjölkens kvalitet.

Samband mellan kalvning och urmjölkning

Det syntes tydligt att råmjölkskvalitén påverkades av hur lång tid som gått mellan kalvning och den första urmjölkningen. Ju längre tid det gick till första urmjölkning, desto lägre blev kvalitén. Att mjölka ur tidigt efter kalvning, hade däremot en betydande positiv effekt.

Kalvens immunförsvar

Kalven föds utan fungerande immunförsvar och är beroende av råmjölk för att få en passiv immunitet i början av livet. Genom blodprov går det att få svar på hur bra råmjölksrutinerna fungerar i din besättning. Provet tas på friska kalvar under deras första levnadsvecka, men inte den första dagen.

Kontakta oss för provtagning och uppföljning

Säkerställ kalvens behov 

En bra rutin är att mäta kvalitén på råmjölken. Då ser du om de får i sig tillräckligt med immunoglobuliner. Mätningen görs med en Brixmätare. Mätinstrumenten finns i två varianter, digital och optisk så kallad refraktometer.

Värdet 22 procent på Brixmätarens skala motsvarar 50 g immunoglobuliner per liter råmjölk. Det betyder att råmjölk måste nå 22 procent eller högre i Brix, för att kunna säkra kalvens behov. En ökad giva kan i viss mån kompensera något lägre värden.

Resultaten från undersökningen visade också att förstakalvarna producerade en mindre mängd råmjölk än de äldre korna. Ett tips är att frysa in råmjölk för att ha ett lager vid behov. Frys i första hand in råmjölk med höga Brixvärden - gärna 25 procent eller högre. Råmjölk som ska användas samma dag förvaras kyld.

  • Mjölka så snart som möjligt efter kalvens födelse.
  • Mät kvalitén med Brixmätare.
  • Se till att kalven snabbt får 4 liter råmjölk från första urmjölkningen
    - och totalt minst 8 liter inom 12 timmar.
  • Frys in råmjölk med höga Brixvärden.
      

BrixmätareBrixmätare i VäxShop

Den digitala råmjölksmätaren Milwaukee och refraktometern Optisk BRIX finns att beställa i VäxShop. 

I webbutiken kan du som är medlem handla produkter av hög kvalitet till riktigt bra priser.

Mer om VäxShop