Skörda majs som kolvmajs?

Har du mer grovfoder än behovet - överväg att skörda en del av majsen som kolvmajs. Då kan du utfodra mer av majs- och vallfoder. Men det är en del saker att tänka över först.

Vid skörd av kolvmajs skördar man enbart kolven och dess täckblad, resten av plantan hackas ner i fältet. Kolvmajsen fungerar mer som ett kraftfoder i foderstaten och tar inte plats från grovfodret, utan ersätter i stället spannmål. Ensilage på hela majsplantan är däremot mer att se som ett grovfoder.

Torrsubstansen avgör

Kolvmajs ska skördas vid en högre ts-halt och därmed senare på hösten. Vid normal skörd av majsensilage, 30-33% ts för kolv o planta tillsammans, håller kolvarna 40-45% ts. Däremot behöver ts-halten i kolvarna vid skörd av kolvmajs helst ska komma upp i ca 55% ts. Normalt brukar kolvmajs skördas 3-4 veckor senare än majsensilage, men det kan variera beroende på temperatur och väder. 

Årets sådd försenad

På grund av en kall och blöt vår blev sådden i år försenad och majsen är senare utvecklad. En senare skörd på året ökar risken för angrepp av svampen fusarium. Eftersom kolvmajsen skördas ännu senare på hösten ökar risken än mer för svampangrepp, vilket kan kraftigt försämra foderhygienen. I en dansk studie gjord på Själland för några år sedan hittade man högre halter av fusariumtoxinet DON i kolvmajsen än i vanligt majsensilage, vilket berodde just på den senare skörden. Det här talar emot att skörda majsen som kolvmajs just i år.

Om majskolvarna inte hinner utvecklas tillräckligt långt för att tas som kolvmajs innan temperaturen blir för låg och inmatning avstannar, så blir utbytet ganska lågt med kolvmajs. Då kan det vara bättre att skörda majsen som helsäd, men ta en högre stubb och på så sätt få ett mer koncentrerat foder.