Skördesäkert med agroforestry-system

Agroforestry, eller skogsjordbruk på svenska, handlar om att integrera träd och buskar med vanliga jordbruksgrödor och/eller djur för att efterlikna naturliga ekosystem.

Syftet är att öka mångfalden och skapa tåliga, skördesäkra system.

Mångfald och motståndskraft

Genom att gynna markens mikroliv, insekter och fåglar samt utnyttja ekosystemtjänster på ett bra vis skapas mer robusta odlingssystem. Att ha flera grödor ökar sannolikheten att det alltid är någon av dem som klarar sig bra vid år med extremväder.

Det behöver inte vara svårt

Att bruka på detta vis kan tyckas krångligt och ineffektivt, men det är inte så komplicerat. Det finns många olika varianter av agroforestry, exempelvis alléodlingar. Genom att plantera fruktträd i rader kan vanliga jordbruksmaskiner användas mellan trädraderna. Ett annat exempel är fruktträd på betesmark. Gemensamt för de olika varianterna är att de erbjuder en möjlighet att skörda flera grödor på samma yta.

Kolinlagring, ett ämne hetare än någonsin, är också en viktig aspekt. Träd med stora rotsystem kan binda in mycket mer kol i marken än annuella jordbruksgrödor. Dessutom erbjuder de djupare rotsystemen möjlighet att utnyttja vatten och näring längre ner i marken och hjälper till att få en bättre struktur på jorden.

På gång i Sverige

På försöksstationen Lönnstorp, SLU Alnarp, pågår försök med just fruktträd i rader, för att utvärdera hur de annuella grödorna på åkern påverkas av samodling med vedartade växter. Det finns också ett nätverk, Agroforestry Sverige, som anordnar årliga träffar.

Växas växtodlingsrådgivare Ingrid Holmberg har varit med på en av de hittills två träffar som arrangerats.

- Agroforestry är i dagsläget litet i Sverige och vanligare i länder med mer problem med erosion, men det kommer mer och mer på gräsrotsnivå här också. Små initiativ, mindre gårdar som testar sig fram, berättar hon.

Hon ser agroforestry som en bra möjlighet för mer hållbara odlingssytem, som inte bör avfärdas.

- Det passar inte överallt och inte för alla lantbrukare, men man kan plocka det bästa från alla metoder.

Är du intresserad?

Funderar du på hur fördelarna med agroforestry skulle kunna utnyttjas på din gård är du välkommen att diskutera med någon av våra växtodlingsrådgivare.

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Telefon:
010-471 03 06

Mobiltelefon:
073-0726644