Svensk djurhållning engagerar

Idag onsdag sänder SVT:s samhällsmagasin Uppdrag Granskning, det första av två program med fokus på djuromsorg och kontrollen av svensk djurhållning.

Djurhållning och livsmedelsproduktion engagerar många människor och det kan vara därför UG sänder två nya program. Det första programmet sänds ikväll på SVT kl. 20.00 och det andra programmet samma tid, onsdag den 20 januari. Då UG:s program riskerar påverka konsumenters förtroende för vår bransch på ett negativt sätt, har branschen med LRF i spetsen, bland annat tagit initiativ till debattartiklar. Vi företag i branschen vill gemensamt visa hur vi i Sverige arbetar med djurvälfärd och att svensk djurvälfärd är i världsklass. Även om det finns ett fåtal undantag som vi behöver ta på största allvar.  

KRAV i fokus i UG:s kommande program

De båda nya UG-programmen är en uppföljning av de två program som sändes i januari 2020 och i maj samma år. Dagens program fokuserar på KRAV. Programmet den 20 januari tar upp förtroendevaldas roll och ansvar. Denna gång har UG, efter vad vi förstår, fått ut material från de senaste årens kontroller från Länsstyrelser och Livsmedelsverk. Livsmedelsverket är ansvariga för de officiella veterinärernas kontroller på slakteri. Materialet ska ha hämtats in från kontroller från alla delar av animalieproduktionen: fjäderfä, får och get, gris, häst och nöt. UG använder även bilder från Livsmedelsverkets kontroller. Men dessbättre använder UG sannolikt, i dessa två nya program, inte bildmaterial från aktivister som gjort fysiska intrång hos djurägare, såsom UG gjort tidigare.  

En av världens strängaste djurskyddslagstiftningar

I Sverige har vi en av världens strängaste lagstiftningar kring djurskydd. Vi har ett välfungerande kontrollsystem genom kontroller på gård av Länsstyrelser och av Officiella veterinärer på slakterier. Länsstyrelsen kontrollerar genom sina tillsynsbesök på gård att djurskyddslagen efterlevs. Besöken görs riskbaserat, det vill säga för de gårdar där problem misstänks, görs kontroller i första hand kombinerat med slumpvisa kontroller.

Läs mer om svenskt djurskydd och system för kontroll

I Sverige har vi god djurvälfärd och bra kontroll

I Sverige har vi generellt en mycket god djurvälfärd, som vi ska vara stolta över och kan känna oss trygga med. Vår goda djurvälfärd bygger på samverkan som har etablerats genom arbete under flera decennier, mellan myndigheter, branschens företag och förstås med dig som är djurägare.  

I branschen måste vi ta kritiken på största allvar Kritiken i UG:s program ska tas på största allvar. Även om antalet gårdar med anmärkningar är få, och antalet allvarliga och återkommande fall ändå är färre, ger vart och ett av dem möjlighet för utomstående att ifrågasätta vår branschs goda och långsiktiga djurhälsoarbete. Att agera gemensamt och stå upp för vår svenska produktion är därför centralt för både bransch och enskilda företagare. Var observant på risken att aktivister kan engageras av programmet och finna skäl att agera.  

Är du medlem i Växa och vill ställa frågor, är du välkommen att höra av dig. Kontaktpersonerna nedan finns till ditt förfogande.  

För ytterligare information

Växa Sverige
vd Dorit Greve 070-534 02 24
Kommunikationschef Mette Rehnström 070-310 98 02
Chef djurhälsa fält Helena Kättström 072-216 78 12

LRF: pressavdelningen på LRF, presschef Ulf Wallin 0733-34 60 96. 
KRAV: info@krav.se eller 018-15 89 00. Utanför kontorstid: 072-712 33 53.  

Läs mer på krav.se - SVT:s program om KRAV