Svensk djurvälfärd är i världsklass

Friska kor är grunden för lönsam och konkurrenskraftig produktion. För 100 år sedan började vi i Sverige arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar, och idag ser vi resultatet i friska och högavkastande mjölkkor.

Svensk mjölk- och köttproduktion har djurvälfärd i världsklass och av de över 15 000 besättningarna har få allvarliga anmärkningar vid djurskyddskontroller.

Filmen visar jämförelse av två olika kontrollsystem som båda syftar till att skydda mjuka värden i form av människor respektive djur.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Den svenska modellen bygger både på vetenskap och metodik men hade inte gått att genomföra utan samverkan mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare. Den svenska djurskyddslagstiftningen är en av världens mest omfattande. Det är bra att påminna sig om att kontroller finns för att upprätthålla ett fungerande system. Djurskyddslagen lägger miniminivån i mjölk- och köttproduktionen för att säkerställa djurskydd och god djurvälfärd.

Länsstyrelsen utövar tillsyn

Länsstyrelserna kontrollerar genom sina tillsynsbesök att djurskyddslagen efterlevs och besöken görs riskbaserat, d v s gårdar där man misstänker eller tidigare har konstaterat problem är de som i första hand kontrolleras, kombinerat med slumpvisa kontroller. Vid kontrollerna är det flera områden som granskas, som t ex djurens miljö, tillsyn och skötsel, och inom varje område kontrolleras uppemot 30 punkter. Det svenska systemet för djurskydd bygger på att det är sakkunniga hos länsstyrelserna som gör bedömningen så att likabehandling inför lagen kan garanteras. Bilder och bedömningar tagna ur sitt sammanhang kan inte användas för att bedöma djurskyddet.

Vid Länsstyrelsernas kontroller kan besöket leda till olika bedömningar: ingen anmärkning, brister som djurägaren själv får i uppdrag att rätta till eller brister som ska rättas till och sedan i efterkontroll godkännas av Länsstyrelsen. Djurskyddslagen ska verka förebyggande och påpekande om brister behöver inte innebära att något djur har lidit. Ett föreläggande är ett tvingande beslut fattat av Länsstyrelsen. I riktigt allvarliga fall kan djurförbud fastställas.

Tips! Efterfråga gärna legitimation av djurskyddsinspektören, för att vara säker på att personen är densamma hen utger sig att vara.

Svenska gårdar arbetar metodiskt med djurvälfärd

Tack vare det gemensamma arbetet medförebyggande djurhälsoarbete, foder av god kvalitet, avel och djuromsorg i världsklass har vi i Sverige sedan 2001 nära halverat förskrivning av antibiotika till mjölkkor, från redan låga nivåer. Genom data från Kokontrollen kan djurhälsan följas och utvärderas. Växa Sveriges årsrapport 2018 till 2019 visar vårt unika läge vad gäller sjukdomsförekomst och antibiotikaanvändning.  

Husdjursstatistik

Samarbete och samverkan är grunden i den svenska modellen

Länsstyrelsernas kontroll av vår djurskyddslagstiftning borgar för säkerhet för våra djur och för en trygg livsmedelsproduktion till oss konsumenter. Samverkan mellan myndigheter, organisationer och lantbrukare ger säkra råvaror för högkvalitativa livsmedel och en svensk djurvälfärd i världsklass.