Svenska gårdar tål att jämföras

De svenska gårdarna har under flera år visat en god konkurrenskraft. Det syns i den internationella jämförelsen framtagen av EDF.

EDF, European Dairy Farmers är en förening av mjölkföretagare för mjölkföretagare. Varje år analyseras produktionskostnaden på medlemmarnas gårdar, med syfte att lyfta framgångsfaktorer för lönsam mjölkproduktion.

Internationell konkurrenskraft

I jämförelsen syns starka sidor som hög avkastning, effektiva kor och god djurhälsa. De svenska gårdarna sticker också ut med höga intäkter från slaktdjur och stöd.

Det finns en stor variation inom länderna. Faktum är att variationen är större inom respektive land, än vad den är mellan länderna. De 10% av gårdarna som hade högst vinst i senaste analysen kom från 12 olika länder, och två av dem var svenska gårdar.

Bilden visar nyckeltalet entreprenörens vinst i Eurocent per kg ECM. Varje blå prick visar en enskild gårds medelvärde över fyra år. I grafen syns den stora spridningen mellan olika gårdar, även inom länder.

Under våren kommer vi att ta fram nya analyser av 2020 års bokslut. Vill du ta reda på hur din gård ligger till i jämförelse med kollegor?
Läs mer om EDF - hela Europas mjölkförening

Arbetar som:
Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 03 37

Mobiltelefon:
070-606 17 26