Tillstånd för avhorning i ekoproduktion

Du som har ekologisk produktion behöver från och med 1 januari individuellt tillstånd för avhorning, eller borttagande av hornanlag.

Undantag för avhorning - ekologisk produktion

Har du ekologisk mjölk- eller köttproduktion behöver du själv ansöka hos Jordbruksverket om att få låta avhorna dina djur, om du har behov av det. Ett tillstånd för avhorning gäller för hela gården. De förändrade reglerna kommer från en EU-förordning om ekologisk produktion som börjar gälla i EU:s medlemsländer den 1 januari 2022. Ingreppen ska utföras av kvalificerad personal, vilket redan finns beskrivet i gällande djurskyddslagstiftning.

Skicka gärna in din ansökan redan nu. Jordbruksverket tar hand om inkomna ansökningar med start 1 januari, och dispensen kommer att gälla retroaktivt från samma datum. Kostnad för ansökan är 1400 kronor.

Ansök om undantag på jordbruksverket.se

Planera inför framtiden

Bland köttraserna är det redan vanligt med hornlösa djur. Intresset för avel av hornlösa ökar starkt inom de vanliga mjölkraserna, och nu finns ett antal så kallade pollade tjurar att tillgå av holstein, SRB och jersey. Man brukar prata om hornlösa eller pollade djur efter det engelska uttrycket polled.

Använd gärna genomisk analys

DNA-tekniken har gått framåt och med hjälp av genomisk analys, kan du ta reda på om ett hornlöst djur med hornlösa föräldrar har anlaget i enkel eller dubbel uppsättning. Tjurar som har anlaget i dubbeluppsättning brukar få tillägget PP till namnet, medan de som har anlaget i enkel uppsättning får tillägget P.

Anlaget som ger hornlöshet är dominant så det räcker att kalven får anlaget av ena föräldern för att kalven inte ska utveckla horn. Djur som har anlaget i dubbel uppsättning lämnar bara hornlösa avkommor oavsett hornstatusen på det djur de paras med. Detta innebär att en besättning som enbart använder av tjurar med anlaget i dubbel uppsättning bara får hornlösa kalvar.

Arbetar som:
Regionchef Rådgivning & Företagande Öst, Områdesansvarig Bredaryd

Telefon:
010-471 05 37

Mobiltelefon:
076-109 08 37