Gård och stall

Avhorning

Avhorning

Avhornade djur ger säkrare arbetsmiljö för personalen i ladugården. Det minskar också risken för skador på djuren.

alt-text

Avhorning på ett smidigt och säkert sätt

Kalven lokalbedövas under avhorningen och i samband med ingreppet får alla kalvar smärtlindring. 

Kalvar i åldersspannet en vecka till åtta veckor, kan avhornas av våra husdjurstekniker. Om du behöver avhorna kalvar som är äldre än åtta veckor, eller om du vill att kalvarna ska få lugnande i samband med avhorningen kontaktar du istället någon av våra djurhälsoveterinärer.

Vid avhorning behöver en skötare vara med. Görs den utan lugnande medel bör det dessutom finnas en kalvskiva eller annat hjälpmedel till hands som underlättar att hålla kalvens huvud stilla medan teknikern jobbar.

Säkerhet

All vår personal som utför avhorningar är certifierade för att kunna utföra jobbet på ett brandsäkert sätt. Certifikatet går under namnet Heta Arbeten, och krävs för att brandförsäkringen ska gälla i händelse av olycka.

Besättningskort och behandlingsbevis

Vid vaccination och avhorning används blanketten besättningskort och behandlingsbevis, som fungerar som ett intyg att behandlingen utförts korrekt.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om hur vi ka hjälpa dig med avhorning är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta mig