Tyck till för att förenkla

Hur kan djurskyddskontrollerna bli enklare och bättre? Dina synpunkter är viktiga och efterfrågas i en stor enkätundersökning framtagen av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Tyck till om djurskyddskontrollerna

SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet driver ett projekt för hur man kan förenkla och förbättra djurskyddskontrollerna. Projektet vill visa hur du som djurägare upplever kontroller från länsstyrelsen och från företag.

Projektet syftar till att förstå hur dagens kontroller upplevs, vad som uppfattas som positivt och vad som upplevs mer besvärande, vad som påverkar dessa upplevelser och vad som behövs för att förbättra och effektivisera kontrollerna. Dina erfarenheter, upplevelser och tankar är därför viktiga!

Du bidrar genom dina svar på enkäten

Enkäten är omfattande och tar uppskattningsvis mellan 40 till 50 minuter att svara på. Att enkäten är så pass stor och omfattande beror på att forskarna verkligen vill ge dig möjlighet att berätta hur du tycker djurskyddskontrollerna fungerar.

Till enkäten

Enkäten besvaras helt anonymt. Sista svarsdag är den 31 mars 2021. Ju fler som svarar, desto pålitligare information får vi inför framtiden, så ditt bidrag är viktigt - oavsett om du har positiva eller negativa erfarenheter. 

Mer information
Om du vill veta mer om projektet och enkäten är du välkommen att kontakta
forskaren Frida Lundmark Hedman
eller projektledaren Lotta Berg.