VikingGenetics vinner prestigefyllt pris

Pressmeddelande från VikingGenetics - VikingGenetics har vunnit det prestigefyllda Cream Award for Innovation för sin banbrytande teknik att registrera foderintag.

3D-kameror och Xbox-teknologi ingår i forskningen inom avel för mer klimatsmarta kor.

CFIT - The Cattle Feed Intake Technology, använder sig av djupinlärning och världens främsta 3D kameror för att mäta foderintaget hos mjölkkor på besättningsnivå. På så sätt går det att identifiera vilka individer som är mest effektiva på att omvandla foder till mjölk.

Skillnaden mellan de mest och minst effektiva djuren har visat sig vara hela ett ton torrsubstans på en 305 dagars laktation, hos djur med samma mängd producerad mjölk. På global nivå indikerar detta stor potential för att spara foder och minska växthusgaser - som ökar i samband med ett ökat foderintag.

Konkreta fördelar för mjölkproducenter

För mjölkproducenter erbjuder den nya tekniken en möjlighet till stor minskning av de rörliga kostnaderna, då dagens foderkostnad beräknas stå för 70 procent inom mjölkproduktionen.

Ett korrekt värde för Sparat foder har en potential att inte bara minska mjölkproducenters kostnader avsevärt utan kan även minska klimatavtrycket och förbättra utfodringssystemen.  

Kommersiella gårdar, en nyckelfaktor

CFIT teknologin är den första i sitt slag som har flyttat mätningen av individuellt foderintag till kommersiell skala. Under 2021, kommer försöken att utökas och innefatta 4 500 kor på 20 olika gårdar bestående av Holstein, VikingRed och Jersey.

Jan Lassen, forskningschef på VikingGenetics förklarar, Detta i sig är mycket viktigt eftersom tidigare bedömningar av foderintag hos enskilda kor i allmänhet endast varit möjliga på försöksgårdar, under korta tidsperioder, med begränsat djurantal och dyra individuella fodertråg.

Foderintag i fokus

Genom att placera kamerorna högt över foderbordet kan de identifiera varje ko genom kons konturer, pälsfärg och mönster. Förutom att identifiera djuren mäter den även hur stor mängd djuret har ätit vid foderbordet. Validering har pågått sedan 2015, och visat på hög säkerhet i registreringen. Med hjälp av kamerorna kan man med hög säkerhet beräkna de olika individernas kroppsvikt, vilket är en annan viktig del av beräkningen.

Søren Borchersen, chef för forskning och utveckling på VikingGenetics säger att ämnesomsättningen hos kor variera stort mellan olika individer och påverkas troligen av flera olika faktorer.

Han fortsätter med att säga att det dock är betryggande att man än så länge inte hittat några negativa korrelationer till fodereffektivitet och andra önskvärda egenskaper. Baserat på detta bör det inte finnas några negativa konsekvenser med att lägga till Sparat foder som en egenskap i sin avelsstrategi. Men som med alla egenskaper, är detta något vi kommer följa upp noggrant, avslutar Borchersen.  

Användbart managementverktyg

Forskarna menar även att CFIT är utvecklat för att ta fram data för genetiska index och verka för en avel för mer effektiva kor. Men har i framtiden stora möjligheter att kunna användas som ett managementverktyg.

På längre sikt förväntar vi oss att tekniken kommer att kunna användas i kommersiell drift. En mjölkproducent som vet hur mycket foder varje djur konsumerar, har värdefull managementinformation. Detta kan ha flertalet användningsområden, från att förbättra gruppdynamiken i besättningen till förbättrad gruppering och att upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos djuren. Vi är säkra på att tekniken är robust nog då den testas i utmanande miljöer så som av både barn som spelar på Xbox och kor i besättningar, berättar Borchersen.

Vi tror att denna nya teknik har möjligheten att förändra hur vi idag arbetar i besättningarna såväl som avelsarbetet. Samtidigt som det kan minska den globala foderkonsumtionen och på det viset uppnå motsvarande minskningar av växthusgaser, fortsätter Borchersen.

VikingGenetics är glada över att ha vunnit priset för innovation, som är en del av det bredare Cream Awards. Priset delas ut årligen av den brittiska tidskriften British Dairying och vinnarna för 2021 års pris tillkännagavs i slutet av januari.

För ytterligare information

Gustav Jahn, Avdelningschef Avel, 010-471 05 02, gustav.jahn@vxa.se
Verónica Löfgren, Content and PR, 0511-267 00, velof@vikinggenetics.com

Facebook: VikingGenetics
Twitter: @VikingGenetics.com
Website: www.vikinggenetics.co.uk  

VikingGenetics är ett av de världsledande företagen för innovativa och hållbara genetiska lösningar och produkter för nötkreatur. Ett kooperativt företag ägt av ca 20 000 mjölk och köttproducenter i Danmark, Sverige och Finland. En unik kombination av avel på hälsoegenskaper såväl som produktionsegenskaper har givit en position som marknadsledande inom de nordiskaländerna såväl som en stark part på den globala marknaden. VikingGenetics har 155 anställda I Danmark, Finland, Sverige, Australien, Tyskland och Storbritannien.